keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Erilaisia perheitä ja erilaisia roolihahmoja

1. Millaisia Me Rosvolat -elokuvan perheet ovat?  Keitä Vainiston perheeseen kuuluu? Millainen Viljan perhe on? Miksi Vilja tuntee itsensä usein yksinäiseksi? Miksi hän tuntee, ettei hän tule huomatuksi omassa perheessään?

Keitä kuuluu Rosvolan perheeseen? Millaista elämää Rosvolan perhe viettää? Millaiset välit perheenjäsenillä on? Välittävätkö tai huolehtivatko he toisistaan?

Vertailkaa Vainiston perhettä ja Rosvolan perhettä keskenään. Millaisia eroja keksitte? Mitä yhteistä perheissä on? Millainen on oma perheenne?

2. Kirjoittakaa Viljan ja kunkin Rosvolan perheenjäsenen nimi taululle ja liittäkää nimen alle myös roolihenkilön kuva. Miettikää aluksi pienissä ryhmissä, mitä muistatte roolihenkilöistä. Pohtikaa, millaisia he ovat luonteeltaan, miltä he näyttävät, mistä he pitävät, mitä he parhaiten osaavat, mistä he haaveilevat jne. Kirjatkaa sitten yhteiseen listaan nimen ja kuvan alle tietoja heistä.

  • Tehtävän apuna voi Me Rosvolat -elokuvan antamien tietojen lisäksi käyttää myös elokuvan kotivuja, jossa on perheenjäsenistä kuvia ja muuta tietoa sekä Siri Kolun kirjaa Me Rosvolat.

3. Kuka on teille mieluisin roolihenkilö? Perustelkaa mielipiteenne. Kirjoittakaa pieni esittely valitsemastanne henkilöhahmosta saadun aineiston perusteella.

Miltä rosvo näyttää ja millaista on rosvoelämä?

1. Pitäkää rosvonaamiaiset tai pukeutukaa ja meikatkaa toisenne rosvomaisen näköisiksi. Saatteko tuunattua kokonaisen rosvoperheen?

Valokuvatkaa kukin rosvo erikseen ja keksikää heille nimet. Kirjoittakaa heistä lyhyitä luonnekuvauksia. Liittäkää valokuviin kirjoittamanne luonnekuvaukset.

Voitte myös esittäytyä rosvona koko luokalle tai videoida esittäytymiset.

2. Hyvän maantierosvon tärkeimmät ominaisuudet on lueteltu Me Rosvolat -kirjassa sivuilla 33-39. Onko rosvoelämä villiä ja vapaata tai huoletonta? Mitä haluaisitte tietää rosvoelämästä?

  • Valitkaa henkilö, joka kokeilee eläytymistä valitsemaansa henkilön rooliin ja istuu haastateltavaksi tuolille. Toiset saavat esittää hänelle kysymyksiä, kuten mikä on hauskinta rosvoelämässä? Pelottaako joku asia? Miltä tuntuu rosvota toisilta? Millaisia aamiaisherkkuja ja muita ruokia rosvoperheessä nautitaan? Miltä Viljasta tuntui tulla ryöstetyksi? Ketkä ovat Rosvoloiden pahimpia kilpailijoita? jne…
  • Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastauksia elokuvassa tai kirjassa, mutta kokeilkaa keksiä mielestänne sopivia vastauksia.

3. Piirtäkää ja maalatkaa isokokoisia kasvomuotokuvia rosvoista. Yrittäkää saada naamoista oikein rosvomaisen näköisiä. Ripustakaa muotokuvista näyttely.