keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan kuluttajakasvatukseen liittyvät teemat ovat kaupankäyntitavat, kulutuskulttuuri ja oman rahan käyttö.

Kaupankäynti

 1. Keskustelkaa mitä eroa oli Viljan ja Rosvoloiden kaupankäyntitavoilla.
   
 2. Tarkastelkaa tämän sivun kuvaa ja pohtikaa millaiset ovat hyvien tapojen ja järkevän kaupassa asioinnin perusteet.
   
 3. Laatikaa pareittain Rosvoloille kaupassakäynnin ohjeet. Ohjeiden laatimisessa voi hyödyntää TVT:tä. Verratkaa niitä luokan muiden oppilaiden tekemiin ohjeisiin. Pohtikaa yhdessä miten ne eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niillä on.
   
 4. Vilja maksoi videoliikkeessä karkit maksukortilla. Pohtikaa kenen maksettavaksi lopullinen lasku meni? Keskustelkaa mitä oikeassa elämässä tapahtuu, jos lapsi käyttää huoltajan korttia.
   
 5. Pyydä oppilaita pohtimaan parin kanssa mitä erilaisia maksutapoja kaupassa voi käyttää. Käteinen voi joskus loppua lompakosta, mutta mitä tapahtuu jos rahaa ei ole pankkitilillä?
   
 6. Elokuvassa Rosvolat ja Vilja asioivat kaupassa. Aktivoi oppilaita keksimään kolme eri vaihtoehtoista maksamiseen liittyvää tarinaa, miten Rosvoloiden kaupparetki olisi voinut päättyä? (Maksaa asiallisesti, tulla pidätetyksi, palauttaa tavarat paikalleen jne..)

Kulutuskulttuuri

 1. Pohtikaa kanssa perusteilla Rosvolat tekivät valintoja ja hankintoja kaupassa asioidessaan. (Mielihalut)
   
 2. Aktivoi oppilaat miettimään mitä asioita kaupassa asioidessa kannattaa huomioida. (Oma rahankäyttö ja rahojen riittävyys, tarpeet vs ostohalut)
   
 3. Arvioikaa yhdessä miten ostoksia suunnitellaan etukäteen? (Tarpeet, kauppalista jne.)
   
 4. Tehkää tutkimusretki kauppaan. Tutkikaa erilaisia kaupassa myytäviä pakkauksia. Etsikää tietoa pakkausmerkinnöistä, tuotteen käyttöohjeista, viimeisestä käyttöpäivämäärästä ja parasta ennen päiväyksestä.
   
 5. Pohtikaa missä osassa kauppaa eri tuoteryhmät sijaitsevat ja miksi. (esim. maito ja makeiset)
   
 6. Keskustelkaa miten mielihalut syntyvät ja miten ne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. (Mainonta, ystävät, perhe)
   
 7. Pohtikaa miten omia mielihaluja voi ymmärtää. Pohtikaa keinoja miten mielihalun saa tarvittaessa menemään ohi.
   
 8. Pohtikaa miten Rosvoloiden ja Vilja Vainiston perheen elämäntyylit ja kulutustottumukset eroavat toisistaan. Voitte käyttää Neuvokkaat-pelikortteja, keskustelkaa niissä esiteltyjen kysymysten avulla Me Rosvoloissa esiintyneistä erilaisista perhetyypeistä.
   
 9. Valitkaa parin kanssa yksi Me Rosvolat -elokuvan hahmoista ja eläytykää hänen elämäänsä. Luokaa miellekartta tai tarina omasta hahmosta seuraavien kysymysten avulla:
 • Kuka hahmo on?
 • Minkä ikäinen hän on?
 • Mitä hän tekee (esimerkiksi koululainen, työssäkävijä, eläkeläinen)?
 • Missä, minkälaisessa asunnossa ja kenen kanssa hän asuu?
 • Mitä hän arvostaa?
 • Miten hän ansaitsee rahansa, mikä on hahmon tulonlähde?
 • Millainen rahankäyttäjä hän on (esimerkiksi säästäväinen, tuhlaileva, pihi)?
 • Mitä hän ostaa kaupasta, miten ja miksi?
 1. Parit pohtivat seuraavaksi tarkemmin Me Rosvolat -hahmon rahankäyttöä. Hahmolla on 25 euroa rahaa.
 • Mitä ja miksi hän todennäköisimmin tekisi tällä rahalla?
 • Mitä ajatuksia hahmon toiminnan taustalla on?
 • Mitä seurauksia tehdyillä päätöksillä on?
 1. Parit kootaan suuremmaksi ryhmäksi. Jokainen pari esittelee oman hahmonsa. He kertovat, mitä hahmo tekisi 25 eurolla ja mihin päätökset perustuvat. Esittelyn ohessa keskustelkaa luokassa eri hahmoista ja rahankäyttötavoista.
   
 2. Seuraavaksi ryhmät vaihtavat hahmoja keskenään. Kukin ryhmä keksii jonkun toisen ryhmän hahmolle neuvoja rahan käyttöön. Pohtikaa, miksi hahmo toimii tietyllä tavalla ja miten hän voisi muuttaa toimintaansa kestävämmäksi. Ryhmä kirjaa neuvot ylös.
   
 3. Lopuksi ryhmät kertovat muille keksimänsä neuvot hahmon kestävään rahan- ja ajankäyttöön. Keskustelkaa luokassa kestävästä rahan- ja ajankäytöstä ja keksikää lisää vinkkejä ja neuvoja. Luokka tekee lopuksi TOP10-listan parhaista vinkeistä kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen.