keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tutkikaa, mitä ja miten media kertoo sodasta.

a) Tehkää mediaseurantaa esimerkiksi viikon ajan: Kerätkää lehdistä sotaa käsitteleviä tekstejä ja kuvia. Jos mahdollista, ottakaa talteen myös liikkuvaa kuvaa ja puhetta: uutisia, ajankohtaisohjelmia, dokumentteja, fiktiivisiä tekstejä. Jakakaa työt niin, että seuraatte mahdollisimman monia lehtiä ja tv-kanavia, ja pyrkikää tallettamaan kaikki sotaa käsittelevä materiaali.

b) Tuokaa keräämänne materiaali kouluun ja tarkastelkaa sitä pienryhmissä. Ryhmät voivat ideoida tutkimustehtävänsä itse tai opettaja voi rajata aiheita tarjolla olevan aineiston mukaan. Tutkikaa esimerkiksi

  • miten eri tiedotusvälineet (päivälehdet, iltapäivälehdet, aikakauslehdet, eri tv- ja radiokanavat, verkkolehdet…) käsittelevät sotaa
  • millaisia sota-aiheisia juttuja on yksittäisessä päivälehdessä
  • millaisia kuvia sodasta on tarjolla eri tiedotusvälineissä
  • millä kriteereillä sota yltää uutiseksi; milloin sodat jäävät huomiotta
  • miten sotauutisissa kuvataan sodan eri osapuolia
  • asettuvatko tiedotusvälineet uutisoinnissaan jommankumman osapuolen kannalle ja mistä se näkyy

Ryhmä voi keskittyä myös yksittäisen lehtijutun analysointiin ja tutkia vaikkapa kuvan ja tekstin suhdetta jutussa. Esimerkiksi Janne Seppäsen Katseen voima -teoksessa (Vastapaino, 2001) on ohjeita tämäntyyppisen analyysin tekemiseen.

c) Esitelkää töidenne tuloksia ja keskustelkaa niiden pohjalta. (Pohtikaa myös, mitä tehtäviä dokumenttielokuvalla – esimerkiksi Melancholian 3 huoneella – on ja voisi olla sodan kuvaajana.)