keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tehtävä: Tutkitaan historian oppikirjoja

Tutustukaa kirjailija ja opettaja Arno Kotron puheenvuoroon ”Uskomaton oppikirja” Uusi Suomi –sivustolla. Tutkikaa sen jälkeen omia historian kirjojanne ja katsokaa, mitä niissä kerrotaan niin Latvian kuin ylipäänsä Baltian maiden tapahtumista. Voitte kerätä asiat kokoavasti yhteen ja käydä ne läpi yhdessä ryhmän kesken. Voitte käydä myös tutustumassa Miekkailija-elokuvan oppimateriaaliin, missä käydään läpi naapurimaa Viron historiaa.

Pohtikaa tämä jälkeen oppikirjojen sisältöä. Mitä asioita ja tapahtumia siellä on nostettu esille koskien Baltian maita? Miksi juuri nämä asiat ja tapahtumat on nostettu esille? Minkälaisen kuvan kirja välittää Baltian maiden historiasta? Onko jotain olennaista kenties jätetty pois? Keiden historiaa kirjassa kerrotaan; suurmiesten, valloittajien vai tavallisten kansalaisten historiaa?

Pohtikaa sitten Latvian tapahtumia elokuvan valossa. Kerrotaanko elokuvassa jotain sellaista, mikä oppikirjassa jätetään mainitsematta? Miten elokuvan näkökulma eroaa kirjan näkökulmasta? Mikä on mielestäsi tekijän rooli tässä suhteessa, oli kyse sitten kirjan kirjoittajasta tai elokuvan tekijästä; missä määrin hän voi vaikuttaa teoksen sisältöön ja sen esitystapaan?