keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa seurataan 17-vuotiasta Katieta, joka kärsii harvinaisesta sairaudesta. Katie on viettänyt suljettua elämää pienestä pitäen eikä ole päässyt nauttimaan lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista kuten muut ikäisensä.

1. Keitä Katien perheeseen kuuluu? Minkälaiset ovat heidän keskinäiset suhteensa? Mitä elokuvassa kerrotaan Katiesta, entäpä hänen äidistään ja isästään? Miten kuvailisit heitä ihmisinä?

2. Miten kuvailisit Katien kotioloja? Miten Katien sairaus on huomioitu kotona?

3. Mitkä asiat tuottavat iloa Katielle? Mitkä taas huolestuttavat häntä?

4. Miten kuvailisit Katien isää vanhempana? Miten hän on käsitellyt puolisonsa poismenoa? Entä miten hän suhtautuu tyttärensä sairauteen? Muuttuvatko Katien ja hänen isänsä välit elokuvan aikana? Miten?

5. Pohtikaa elokuvan kautta perheen merkitystä itsellenne. Keitä kuuluu omaan perheeseesi? Mitä teette yhdessä, mistä juttelette? Uskallatko puhua vanhemmillesi aroistakin asioista? Kenen puoleen käännyt surun tai huolen kohdatessa?

Käykää pohjustukseksi läpi MLL Nuortennetin huomiot hyvään perhe-elämään liittyen.

Erilaiset perheet

6. Pohtikaa, minkälaisia perheitä on olemassa (voitte käyttää apuna alla olevaa MLL Nuortennetin tekstiä). Miettikää sitten, miten Katien perhe eroaa perinteisestä ydinperheestä, ja minkälaisista aineksista muodostuu hyvä tai onnellinen perhe.

On olemassa monenlaisia perheitä. Ydinperheestä puhutaan yleensä silloin, kun perheeseen kuuluvat vanhemmat ja lapset. Esimerkiksi eron tai kuoleman seurauksena syntyy yksinhuoltajaperhe, joissa on toinen vanhemmista ja lapset. Uusperheeksi kutsutaan perhettä, jossa oman vanhemman lisäksi on isä- tai äitipuoli ja usein myös sisarpuolia. Sateenkaariperhe tarkoittaa nais- tai miesparien muodostamaa lapsiperhettä. Oman perheensä muodostavat myös sijaisperheet, joissa vanhemmat huolehtivat toisten ihmisten lapsista sekä adoptioperheet, joissa vanhemmat ovat adoptoineet lapsensa. Joskus lapset asuvat isovanhempien tai muiden sukulaisten luona ja muodostavat heidän kanssaan perheen. Jotkut voivat kokea ystävänsä perheekseen.
Lähde: MLL Nuortennetti

Perheitä on monenlaisia, ja vaikka päällisin puolin asiat näyttäisivät täydellisiltä, voi täydelliseltäkin tuntuvan perheen elämässä ilmetä säröjä. Elämäntilanteet muuttuvat joskus nopeasti ja arvaamatta, mikä voi vaikuttaa monen ihmisen elämään, eivätkä kaikki aikuiset ole aina valmiita kohtaamaan elämän suunnan muutoksia. Turvalliseen ja tuttuun tottuu nopeasti ja kun se viedään pois, voi tulevaisuus näyttää toisaalta avoimelta ja täynnä mahdollisuuksia mutta toisaalta myös tyhjältä ja synkältä. Uuden suunnan ja mieltä vaivaavien kysymysten vastausten etsiminen voi viedä hetken aikaa.

7. Mitä elokuvassa kerrotaan Katien sairaudesta? Miten sairautta lähestytään, kerrotaanko siitä esimerkiksi dramaattisesti vai arkisesti? Miten Katie itse suhtautuu sairauteensa ja elämäntilanteeseensa?

8. Miten Katien isä suhtautuu tyttärensä sairauteen? Miten se vaikuttaa hänen jokapäiväiseen elämäänsä? Minkälaista tukea Katien isä saa elokuvan muilta aikuisilta?

9. Miten Charlie ja Morgan suhtautuvat Katien sairauteen? Miten se vaikuttaa heidän elämäänsä?

10. Oletko joskus joutunut kohtaamaan jotain sellaista perheen sisällä, mikä on muuttanut perheen rakennetta tai tilannetta pysyvästi? Miten tilanteesta selvittiin?