keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Surun ja kuoleman käsittely

Katien lähipiiri on tiennyt sairauden seurauksista jo pitkään eikä kuolema ole koskaan ollut poissuljettu mahdollisuus. Uudelle tuttavuudelle Charlielle Katien sairaus ja erityisesti sen vakavuus tulee täytenä yllätyksenä. Nuorena aikuisena Katiella on oikeus päättää omasta elämästään, ja kotona piileksimisen sijaan hän päättää nauttia viimeisistä hetkistään rakkaidensa seurassa. Katien menetys aiheuttaa surua koko lähipiirille, siitäkin huolimatta, että mahdollinen kuolema on ollut tiedossa. Läheisen poismeno on shokki, jota ei voi uskoa todeksi, sillä vielä hetki sitten toinen oli aivan vierellä.

1. Pohtikaa, miten läheisen menetystä ja tästä seurannutta surua käsitellään elokuvassa. Miten suru koskettaa Katien isää, entäpä Charlieta ja Morgania? Ovatko he valmistautuneet tähän jotenkin etukäteen? Käyttäkää apuna seuraavia Suomen Mielenterveysseuran määrittelemiä surun käsittelyn vaiheita.

Sokkivaiheessa tapahtunutta ei voi uskoa todeksi. Olo on epätodellinen ja hajanainen. Järkyttävä tieto voi lamaannuttaa tai saada reagoimaan hyvin voimakkaasti. Sokki on mielen keino suojautua järkyttävältä asialta: kaikkea ei voi ottaa kerralla vastaan.

Reaktiovaiheessa tapahtunut aletaan ymmärtää todeksi. Tapahtunutta on tarve kerrata yhä uudelleen. Se halutaan ottaa hallintaan. Sureva keskittyy käytännön asioiden hoitoon, eikä suru välttämättä näy ulospäin.

Käsittelyvaiheessa sureva käy läpi menetystä. Suru ei ehkä ole pelkästään ikävää ja kaipausta, vaan pintaan voi nousta myös vihaa, katkeruutta ja pelkoa. Sureminen on tunteiden kohtaamista ja käsittelyä. Jos suhde menetettyyn on ollut ristiriitainen, sitä voi joutua käsittelemään suruprosessin aikana. Tapahtunut voi nostaa esiin aikaisempia vastoinkäymisiä ja menetyksiä, joita on myös lupa surra.

Sopeutumisvaiheessa löytyy vähitellen uusi tasapaino. Surutyön avulla menetys muuttuu pikku hiljaa muistoiksi, osaksi menneisyyttä. Sureva löytää uudelleen elämäniloa ja suuntaa suremiseen aikaisemmin käyttämänsä voimavarat toisiin asioihin. Vuosienkin jälkeen suru voi kuitenkin vallatta mielen esimerkiksi tapahtuman vuosipäivänä.

Lähde: Suomen Mielenterveysseura

2. Jatkakaa aiheen käsittelyä vielä Katien poismenon kannalta. Miten kuolema on kuvattu elokuvassa? Onko aihetta käsitelty arkisesti vai dramatisoidusti? Miten elokuvassa esiintyvät ihmiset käsittelevät Katien poismenoa? Miten lähipiirin elämä jatkuu Katien kuoleman jälkeen? Miten itse tukisit lähipiiriä Katien poismenon suhteen? Voitte käyttää apuna Mielenterveyden Keskusliiton tekstiä läheisen kuolemasta.

Mistä apua, kun elämä muuttuu?

Surun tai kriisin yllättäessä ei tarvitse jäädä yksin. Mm. seuraavilta tahoilta löytyy apua yllättäviin ja haastaviin elämäntilanteisiin, tai ihan vaan juttuseuraa, kun oma elämä mietityttää.

MLL Nuortennetti

Pelastakaa Lapset – Toimintaa nuorille

Tyttöjen Talo

Poikien Talo

Poikien puhelin

Nyyti – Opiskelijoiden tukikeskus

Helsinki Missio – Nuorten kriisipiste