keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tehtäviä lukion GE1 Maailma muutoksessa -kurssille

Kehityksen jakautuminen maailmassa – Mitä meistä puhutaan -elokuva esimerkkinä kehityseroista

Vastaa seuraaviin kysymyksiin elokuvan, oppikirjan ja muun annetun aineiston avulla. Muista, että elokuva on fiktiivinen, vaikkakin tositapahtumiin pohjautuva, joten elokuva ei anna täysin luotettavaa kuvaa todellisuudesta.

1. Kuvaile elokuvassa esiin tulevia kulttuurieroja. Mikä on tyypillistä pakistanilaiselle kulttuurille, mikä taas länsimaalaiselle kulttuurille?

2. Miten kehityksen erilainen jakautuminen maailmassa näkyy elokuvassa?

3. Kehityksen jakautumista maailmassa kuvataan erilaisilla mittareilla eli indekseillä.
a. Mitä tarkoittavat BKT/as ja HDI? (määritelmä, miten ilmaistaan)
b. Millaisia BKT/as- ja HDI-arvoja Pakistan ja Norja saavat? Etsi tietoa Globalis-sivuston tilastoista.
c. Millaisia arvoja Pakistan ja Norja ovat saaneet onnellisuusindeksillä? Etsi tietoa Globalis-sivuston tilastoista.

4. Tutustu Globalis: Pakistan-sivuston ja maan tilastojen avulla Pakistaniin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
a. Missä Pakistan sijaitsee?
b. Kuvaile valtion kehittyneisyyttä ja esittele muutamia aiheeseen liittyviä tilastoja.
c. Miten Pakistanin kehittyneisyys tuli esiin elokuvassa? Kerro esimerkkejä.
d. Mitkä tekijät ovat Pakistanin kehityksen esteinä?
e. Miten naisten asemaa Pakistanissa voitaisiin kehittää?

5. Siirtolaisuus on yksi elokuvan teemoista.
a. Mitä siirtolaisuudella tarkoitetaan?
b. Miten siirtolaisuus ilmenee elokuvassa?
c. Millaisiin ongelmiin siirtolaiset saattavat törmätä uudessa kotimaassaan? Miten näitä ongelmia voitaisiin ratkaista tai vähentää?