keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuva perustuu Näkymätön Elina -kirjaan (2002). Ruotsinkielinen alkuteos on Kerstin Johansson i Backenin Som om jag inte fanns (1978).

  • Lukekaa kirja ennen tai jälkeen elokuvan katsomisen. Jos aloitatte kirjan lukemisella, valitkaa yksin tai ryhmissä yksi henkilöhahmo, elämäntilanne, tapahtuma tai asia, josta teette tarkan miellekartan. Tarkkailkaa elokuvaa valitsemanne hahmon tai asian näkökulmasta ja jatkakaa miellekarttaa katsomisen jälkeen. Mitä lisäinformaatiota elokuva antoi? Mitä se jätti kertomatta, muuttuiko jokin asia? Millä tavoin? Pohtikaa erojen ja yhtäläisyyksien merkitystä lopputuloksen kannalta. Miksi jotakin oli lisätty, jätetty kertomatta tai muutettu?

Vertailutehtävä

Opettaja lukee ääneen Näkymätön Elina -romaanin alun (s. 5-6). Sen jälkeen katsotaan yhdessä uudestaan elokuvan alku Elokuvapolulta (n. kohtaan 02:00 saakka). Keskustelkaa elokuvan ja kirjan kerronnan eroista tämän kohtauksen perusteella. Miten esim. kirjan ja elokuvan kertojaratkaisut eroavat toisistaan? Miten kirjassa luodaan tunnelmaa suhteessa elokuvaan jne. Kootkaa havaintonne yhteen.