keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1.Elokuvassa Elina viihtyi paljon suolla, miltä elokuvan suo näytti? Millainen rooli suolla elokuvassa oli? Entä millaisia symbolisia merkityksiä suohon voisi elokuvassa liittyä?

2. Mitä suotyyppejä suomessa on? (esim. räme, korpi, neva, letto) Mitkä ovat niiden tuntomerkit?

3. Mikä suotyyppi oli elokuvassa? Kuvaile sitä.

4. Mitä suotyyppejä paikkakunnaltanne löytyy? Missä ne sijaitsevat? Paikantakaa ne kunnan karttaan. Valitkaa yksi retken kohteeksi.

5. Tehkää tutkimusretki lähisuolle. Tutkikaa mitä eläimiä, eläinten jälkiä ja kasvillisuutta sieltä löytyy. Rajatkaa jokaiselle ryhmälle esim. 1m x 1m alue narulla. Listatkaa havaintonne. Kuvatkaa suon tyypilliset piirteet ja tarkat havaintonne kameralla. Koostakaa retken antimista posteri, lehtinen tai some-postaus.

6. Suohon liittyy paljon uskomuksia ja sanontoja. Muistelkaa millaisia olette kuulleet. Ottakaa asiasta selvää kirjallisuuden ja www-lähteiden avulla.