keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Mika Koskinen ohjaama Nälkämaan sampo on dokumenttielokuva. Dokumenttielokuvaan liitetään usein tiiviisti määritelmä totuudellisuudesta, eli se mitä näemme elokuvan myötä, on totta ja oikeasti tapahtunut. Mutta myös totuus ja totena väitetty on aina jonkun tai joidenkin välittämää totuutta. Elokuvallakin on aina tekijänsä ja tekijällä intentionsa, dokumenttielokuvakin on siis tekijöiden tulkintaa totuudesta.

Dokumentaristi Jouko Aaltonen määrittelee dokumenttielokuvaa seuraavasti:
”Dokumenttielokuvalla tehdään jotain maailmaan, yhteiskuntaan, instituutioihin tai yksittäisiin ihmisiin kohdistuvaa.”
”Dokumenttielokuva ei ole koskaan tyhjiössä, vaan se on erityisen riippuvainen ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta.”
”Dokumenttielokuvaa on kuvattu vasaraksi ja aseeksi. Sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin ja muuttaa maailmaa.”
”Dokumenttielokuvan on oltava uskottava ja katsojan on voitava luottaa siihen.”
”Tilanteiden provosoiminen, järjestäminen tai uudelleen esittäminen ovat hyväksyttyjä dokumenttielokuvan keinoja.”
”Se, että dokumenttielokuva näyttää kameran mekaanisesti vangitsemia hetkiä maailmasta, ei vielä takaa elokuvan totuudenmukaisuutta. Sitä ei takaa mikään muu kuin tekijän rehellisyys.”

Lähde: Aaltonen, Jouko. Seikkailu todellisuuteen. Dokumenttielokuvan tekijän opas. Like, 2011.

  • Miten Koskisen dokumentti on rakennettu? Minkälaisista osioista ja elementeistä elokuva rakentuu? Onko asiat esitetty katsojan kannalta selkeästi? Millaisesta kuva- ja äänimateriaalista elokuva koostuu?
     
  • Miten tekijän kädenjälki näkyy tai kuuluu dokumentissa? Voiko katsoja pitää häntä luotettavana ja uskottavana? Voiko tekijän kertomaa tarinaa Talvivaarasta pitää totuudenmukaisena?
     
  • Miten eri osapuolet (kansalaiset, Talvivaaran johto, virkamiehet, päättäjät) näyttäytyvät dokumentissa? Joutuvatko he esimerkiksi naurunalaisiksi, ja jos joutuvat, niin mistä syystä? Onko tekijä vaikuttanut asiaan jollain tavalla vai ovatko osapuolet itse ajaneet itsensä ko. tilanteeseen?
     
  • Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä, mitä kaikkea dokumentintekijä joutuu huomioimaan lähtiessään tekemään elokuvaa (esimerkiksi juuri Nälkämaan sammon kohdalla).

 

Muut Talvivaaraa käsittelevät kotimaiset elokuvat

Mikäli olet nähnyt muita elokuvia samasta aiheesta, voitte keskustella niistä pareittain tai pienryhmissä. Voitte pohtia mm. seuraavia kysymyksiä: Mistä näkökulmasta aihetta lähestytään? Mitkä teemat nousevat elokuvissa keskiöön? Ketkä saavat äänensä kuuluviin? Minkälainen tunnelma elokuvista välittyy katsojalle? Miten tekijän/tekijöiden kädenjälki välittyy elokuvasta? Miksi tästä aiheesta on ylipäänsä tehty useampi elokuva kahden viime vuoden sisällä?

Talvivaaran miehet (dokumentti, ohj. Markku Heikkinen, 2015)

Jättiläinen (fiktio, ohj. Aleksi Salmenperä, 2016), traileri, oppimateriaali