keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yritystoiminta ja yhteiskuntavastuu

Dokumentissa nousee korostetusti esille se, miten Talvivaaran johto ei ole kertonut koko totuutta toimintasuunnitelmastaan, ja miten, ongelmatapausten noustessa esille, he ovat vähätelleet tapahtumia, jopa vääristelleet totuutta. Talvivaaran johtoa ja yhteistyötahoja myös syytetään korruptiosta. Asioita puidaan niin kansalaisten, Talvivaaran johdon, sijoittajien kuin valtion taholla, ja viralliset päätökset pitkittyvät. Talvivaaran toiminta joutuu lopulta pitämään taukoa kahden vuoden ajan mm. rikossyytteiden, omistajavaihdoksen ja toimintaa ylläpitävää rahoituksen loppumisen vuoksi.

Talvivaara on kaivostoimintaa harjoittava yritys, jota sitovat monet sopimukset mm. YK:n, sijoittajien, Suomen valtion, yhteistyötahojen ja työntekijöiden kanssa. Talvivaaralla on täten yhteiskuntavastuu toimistaan.

Suomen YK-liitto määrittelee yhteiskuntavastuun seuraavalla tavalla:

”Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja päämäärien huomioimista ja toteuttamista yritystoiminnassa. Tämä tarkoittaa kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Yhteiskuntavastuun noudattamisesta on muodostunut merkittävä yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

Ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia laiminlyövä yritys ei ole sijoittajia houkutteleva eikä rahoittajissa luottamusta herättävä. Hyvä maine sen sijaan edesauttaa saamaan hyviä työntekijöitä, pitkäaikaisia asiakassuhteita, sitouttaa rahoittajia ja sidosryhmiä. Kestävän kehityksen vaatimukset täyttävä yritystoiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa.

Yritysten yhteiskuntavastuu voidaan jakaa taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ympäristövaatimusten oheen on viime vuosina noussut taloudellinen ja sosiaalinen vastuu, sekä yritystoiminnan yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristövaikutusten arviointi, yrityksen toiminnan avoimuus ja valvonta sekä toiminnasta raportointi. Vastuullisuusperiaatteet tulee ulottaa yrityksen oman toiminnan lisäksi myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin.”

  • Minkälaisia ongelmia Talvivaarassa (nyk. Terrafame) ilmenee ajan kuluessa? Miten niihin suhtautuvat kansalaiset (esim. lähialueen asukkaat), entäpä Talvivaaran johtokunta?
  • Miten ilmenevät ongelmat käsitellään Talvivaaran toimesta? Kuka ottaa tapahtumista vastuun, kuka toimii puhemiehenä?
  • Mihin asioihin/tahoihin Talvivaarassa ilmenevät ongelmat vaikuttavat, esimerkiksi lähialueilla?
  • Miten Talvivaaran toiminnassa ilmenneet ongelmat näkyvät ulospäin, esimerkiksi medioille? Miten asiat tuodaan esille, kenen toimesta? Entä miten tapahtumat perustellaan, mitä taas esitetään ratkaisuksi?
  • Mitä ajatuksia Talvivaarassa ilmenneet ongelmat sinussa herättävät? Entä mitä ajatuksia Talvivaaran toiminta ongelmien edessä sinussa herättää? Kantaako Talvivaara mielestäsi vastuun toimistaan?
  • Miten ilmenneet ongelmat Talvivaarassa lopulta ratkaistaan?

 

Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet

Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin. Tutustukaa sitten yhteiskuntavastuun eri ulottuvuuksiin, ja pohtikaa, miten nämä nousevat esille dokumentissa. Rikottiinko jotain vastuualuetta erityisen paljon, jätettiinkö jokin alue täysin vaille huomiota?

Tehtävä

Kuunnelkaa  Radio Helsingin ohjelma ”Ääriajattelua” (36min). Keitä ohjelmassa on puhumassa? Tunnistatko jonkun puhujista? Mistä vieraat puhuvat ja mistä lähtökohdista käsin? Mikä heidän suhteensa on Talvivaaraan? Keskustelkaa vielä lopuksi, mitä ajatuksia ohjelma teissä herätti.