keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Feministinen ja queer stand up

Kuva: Harri Heikka / Zodiak Finland

Feministinen ja queer stand up ollut viime vuosina nousussa pieniltä klubeilta Netflix-spesiaaleihin. Stand up on edennyt tässä suunnilleen samoja askelia kuin feministiset näkökulmat muissakin yhteyksissä. Ensin kiinnitettiin huomiota stand up-kulttuurin miesvaltaisuuteen ja vähän myöhemmin myös esimerkiksi hetero- ja cisnormatiivisuuteen.

Feministisen stand upin keskiössä ovat olleet ensisijaisesti näkyvyyden kysymykset. Eli millaiset ihmiset pääsevät lavoille ja millaisten ihmisten ääni kuuluu esitettävissä sisällöissä. Tähän liittyy myös kysymys siitä kenelle sisällöt on suunnattu. Perinteisesti vastaus jokaiseen kohtaan on ollut lähtökohtaisesti valkoinen hetero cismies ja tästä poikkeaminen nimeen omaan sääntöä vahvistava poikkeus.

Feministinen ja varsinkin queerfeministinen stand up haastaa komedian tekemisen rakenteita myös panostamalla turvallisemman tilan ja inklusiivisuuskysymysten huomioimiseen. Ja varsinkin feministisiltä klubeilta yleisö osaa jo myös odottaa ja vaatia parempaa, eikä esimerkiksi slurrien* käyttämistä tai sukupuolta bioessentiaalisesti** määrittävien juttujen esittämistä enää hyväksytä ilman kritiikkiä.

* slurri (eng slur) tarkoittaa ihmisryhmästä käytettävää sortavaa ilmaisua

** eli sukupuolta esimerkiksi genitaalien tai hormonien kautta määrittävää. Feministisenkin stand upin piirissä on nähty ikävän paljon juttuja, jotka perustuvat ajatukselle että mies=penis (ja penis=mies)

Tehtäviä

1. Keskustelkaa yhdessä miksi naiset ja muut naisoletetut* ovat olleet ja ovat yhä selvänä vähemmistönä koomikoissa? Hehän eivät ole vähemmän hauskoja tai jotenkin luonnostaan vähemmän kiinnostuneita komiikan tekemisestä. Sen sijaan syyt ovat samankaltaisia kuin muillakin miesvaltaisilla aloilla.

(Ehkä suurin syy lienee yksinkertaisesti se, että naisia ja muita naisoletettuja ei kannusteta komiikan pariin. Päinvastoin heitä kannustetaan huumorin suhteen ensisijaisesti passiiviseen kuulijan rooliin, nuodattamaan stereotyppistä sukupuolten roolijakoa, joissa naiset nauravat miesten vitseille. Komiikka on ollut kulttuurisesti miesten aluetta ja harvoille naisoletetuille koomikoille on ollut tarjolla melko ahtaita lokeroita: ammattin tai muun toimijuuden sukupuoleen liittyvistä kulttuurisista rooleista poikkeava henkilö joutuu ikään kuin selittämään tai kompensoimaan erilaisuuttaan.)

* Naisoletettu tarkoittaa kaikkia, joiden sukupuoli tulee yleensä oletetuksi naiseksi. Kaikki naisoletetut eivät ole naisia ja termi on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi puhuttaessa kaikkiin naiseksi oletettuihin kohdistuvasta syrjinnästä. Se ei ole tarkoitettu etuliitteeksi, jolla vastuu puhujan tekemästä sukupuolittamisesta lakkaa olemasta, ja tällaisissä yhteyksissä voisikin sanoa mielummin vaikkapa “naiseksi olettamani”. Naisoletettu ei myöskään tarkoita samaa kuin naiseksi syntymässä määritelty.

2. Pohdi, miten esiintyminen ns. kotiyleisön edessä eroaa tilanteesta jossa esiintyjää määrittää jollain tapaa erilaisuus ja/tai kulttuurisissa valtarakenteissa alempana oleminen? Sukupuolen ja erilaisten vähemmistöasemien lisäksi tämä voi tarkoittaa myös nuorta esiintymässä ikätovereilleen vs. nuorta esiintymässä vanhempiensa ikäluokalle.

(Vertaisyleisön voi esimerkiksi luottaa puhuvan enemmän samaa kieltä kokemusmaailman, kulttuuristen viittausten ja myös ihan konkreettisesti termistön ja ilmausten suhteen. Siksi kontakti yleisöön on usein luontevampaa ja sisällöt voivat olla monimutkaisempia, hienovaraisempia ja syvempiä. Toisaalta vertaisyleisö myös odottaa enemmän ja tuntuu usein erityisen tärkeältä, mikä voi lisätä jännitystä: vertaisyleisön edessä on helpompi olla parhaimmillaan ja siitä voi tulla paine olla parhaimmillaan.)

3. Pohdi, miten stand upin muutos esiintyjien ja aiheiden osalta näkyy elokuvassa.
Lisätietoa

Suomen feministisen ja queerin stand up -skenen uranuurtaja James Lórien MacDonald.

Kouluesityksiäkin tekevä koomikko ja kirjoittaja Juuso Kekkonen.

Kotitalousopettaja ja koomikko Inka Valima.

Kiintiökoomikot-podcast.