keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Monet tutkijat ovat luokitelleet tunteita eri tavoin. On nimetty niin sanottuja perustunteita eli emootioita: ilo, suru, pelko, viha, inho ja hämmästys. Näillä tunteilla on usein jokin kohde ja ne tunnetaan tässä hetkessä. Näiden lisäksi on erilaisia mielialoja, kuten huolestuneisuus, tyytyväisyys tai surumielisyys. Näillä ei ole selkeää kohdetta. Mieliala on pitkäkestoinen tunnetila. Lisäksi voidaan erotella affektiiviset luonteenpiirteet, jotka ovat taipumuksia tuntea tietyllä tavalla. Näitä ovat mm. kateellisuus tai ujous. Sosiaalisia tunteita ovat häpeä, syyllisyys ja nolous. Saman nimikkeen alle voi liittää myös välittämisen tunteen, hoivaamisen halun, rakkauden ja velvollisuuden tunteen. (Lähde: http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen/tunteet_mita_ne_ovat)

a) Ihminen kohtaa joka päivä erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja erotteleminen ei aina ole helppoa tai yksiselitteistä.

 • Miten eri tunteita määritellään? Mitä tunteita osaatte nimetä? Mitkä ovat myönteisiä tunteita ja mitkä voisi luokitella kielteisiksi tunteiksi? Ovatko kielteiset tunteet (esim. pelko, suru, suuttuminen, mustasukkaisuus) aina pahaksi Kirjatkaa pienissä ryhmissä parin-kolmen minuutin ajan, kuinka monta tunnetilaa keksitte (esim. ilo, viha, suru, kateus, pelko, rakkaus, inho, häpeä, hämmennys, onnellisuus, yllättyneisyys).
 • Pohtikaa, mitä hyötyä tai iloa tunteista on. Mitä hyötyä on vaikkapa häpeästä tai syyllisyyden tunteesta? Millaista olisi elämä ilman tunteita?
 • Miten tunnistatte omat tunteenne? Mikä tekee teidät esimerkiksi iloiseksi, surulliseksi tai vihaiseksi? Onko joitakin tunteita vaikea ilmentää? Miksi ja millaisissa tilanteissa tunteita on vaikeaa ilmaista? Miltä teistä tuntuu, kun näette ja kuulette jonkun nauravan tai itkevän? Miten tunteitaan voi hallita? Mistä voi huomata toisen tunnetilan? Onko tilanteita, joissa olisi parasta olla näyttämättä omia tunteitaan?
 • Millaisia iImeitä ja eleitä eri tunteisiin liittyy? Mihin tunteet vaikuttavat? Miten keho reagoi eri tunnetiloihin? (Sydämen tykytys, verenpaineen nousu, hikoilu, punastuminen ja vapina…) Tunnistatteko omat reaktionne? Kokeilkaapa esimerkiksi, miltä tuntuu ottaa vastaan kehuja!
 • Valitkaa joku seuraavista ns. perustunteista: ilo, suru, pelko, viha, inho, hämmästys. Jakaantukaa kahden-kolmen hengen ryhmiin. Lavastakaa tilanteita ja ottakaa valitsemaanne tunnetta ilmentäviä valokuvia toisistanne. Tulostakaa kuvat ja rakentakaa kollaasi A 3- kokoiselle kartongille lehdestä leikkaamienne kuvien, runojen tms. kanssa. Tai etsikää ilmeikkäät kuvat kahdesta henkilöstä, joiden välille kirjoitatte vuoropuhelun.

b) Millaisia tunteita tai mielialoja Nicostratos-elokuvan tapahtumissa on tunnistettavissa? Miten esimerkiksi pelko, rakkaus, turvattomuus, ilo tai suru liittyvät elokuvan tapahtumiin?

Seuraavassa on muutamia kohtauksia elokuvasta. Minkä tunnetilan liittäisitte näihin kohtauksiin?

 • Yannis löytää linnunpoikasen.
 • Isä huomaa pelikaanin kotoa palattuaan kalareissulta.
 • Yannis piilottaa pelikaanin Myrtan-luoliin
 • Isä halaa Yannista.
 • Isä vie loukkaantuneen pelikaanin kuolemaan.
 • Kylän yhteiset juhlat.
 • Pelikaani nappaa pikkupojalta jäätelön.
 • Isä lähtee pariksi viikoksi pois kotoa, muualle töihin.
 • Angeliki vie Yanniksen ostoksille ja juhlimaan Ateenaan.
 • Yannis vie Angelikin luolille.
 • Yannis opettaa pelikaania lentämään.
 • Pelikaani jää auton alle.