keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Keskustelu ja oman mielipiteen ilmaiseminen

Kuva: Tomi Palsa

Nimby-elokuvassa nostetaan esille monia teemoja, joista ei ole kovinkaan helppo keskustella.  Nämä teemat herättävät paljon tunteita, joiden synnyttämät ajatukset ja mielipiteet jakavat ihmisiä. Sen sijaan, että vaikeista asioista vaietaan tai niiden varjolla loukataan muita, niistä pitäisi keskustella.  Väkivalta ei ole keskustelua, kuten Mervi puheessaan elokuvan lopussa tuo esille.  

 1. Valitkaa joku elokuvan keskeisistä teemoista ja kirjoittakaa siitä mielipidekirjoitus.  

 • Tutkikaa aihetta ja oman mielipiteen näkökulmaan liittyvää tietoa verkosta ja muista lähteistä.  
 • Tavoitteena on kirjoittaa perusteltu mielipidekirjoitus. 
 • Lopuksi on hyvä pohtia missä menee raja vihapuheen ja mielipiteen ilmaisemisen välillä. 

2. Järjestäkää jostakin elokuvan keskeisestä teemasta väittely.  

 • Väittelyn osapuolet valitsevat vastakkaiset näkökulmat. He saavat aikaa tutkia ja laatia oman näkökulmansa kannalta oleelliset perustelut.  
 • Väittelyn säännöt sovitaan etukäteen. Puheenjohtajana toimii opettaja tai joku oppilaista.  

3. Kuvatkaa haastattelu tai reportaasi, joka pureutuu johonkin elokuvan teemaan.  

 • Määritelkää ensin reportaasin ja haastattelun erot.
 • Tehtävään on hyvä valmistautua tutkimalla omaa tai valittua näkökulmaa huolellisesti.  
 • Kuvaamiseen voi käyttää omaa älypuhelinta tai tablettia.  
 • Ryhmien haastattelut ja/tai reportaasit voi koota myös yhteen omaksi uutislähetykseksi.

4. Tutkikaa verkosta löytyvien sanomalehtien, aikakauslehtien ja muiden sivustojen keskustelupalstoja.  

 • Millaista keskustelu siellä on?  
 • Onko sivustojen välillä eroja?  
 • Millaista on toimiva hedelmällinen verkkokeskustelu?

5. Pohtikaa yhdessä ja keskustelkaa, miten elokuvassa käsiteltiin maahanmuuttoa ja millaisia elokuvan maahanmuuttajahahmot olivat. Muistelkaa miten teemaa on muissa kotimaisissa elokuvissa käsitelty. Katsokaa keskustelun pohjaksi Keski-Suomen elokuvakeskuksen video Keskusteluja toiseudesta & kuulumisesta: maahnamuuttajien kuvaaminen kotimaisessa elokuvassa, jossa tutkija Kaisa Hiltunen kertoo aiheesta.