keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Komediaa ja mustaa huumoria

Kuva: Tomi Palsa

Komedian lajit 

Yleisimpiä komedian lajeja ovat parodia, farssi, screwball-komedia, slapstick-komedia ja musta komedia. Komedia onkin yksi vanhimmista lajityypeistä draaman ohella ja sitä on tehty jo antiikin ajoista asti.  Komedian perimmäinen tarkoitus on saada katsoja huvittumaan, nauramaan tai vähintäänkin hymähtämään esitetyille tapahtumille. 

Elokuvakomedia perustui aluksi pitkälti toiminnalliseen hassutteluun, mutta äänen ja tekniikan kehittymisen myötä puhe, ääni, erilaiset tehosteet ja trikit avasivat mahdollisuuksia muillekin komedian lajeille. Yleisellä tasolla komedian voidaan määritellä perustuvan sääntöjen rikkomiselle ja rajojen ylittämiselle ilman vakavia seurauksia kuten muissa lajityypeissä. Komedioissa on yleensä onnellinen loppu.

Musta komedia 

Nimby on musta komedia, jossa asetetaan monta vakavaa, vastakkainasetteluun taipuvaista tabua ja vaikeaa aihetta suurennuslasin alle. Elokuva nostaa maahanmuuttoon ja seksuaalisuuteen liittyvien teemojen kohdalla ”kissan pöydälle” ja tarkastelee niitä kaunistelematta, absurdin suoraviivaisesti korostaen maailman paradoksaalisuutta ja julmuutta. Kaikki pyhä avataan ja asetetaan naurunalaiseksi. 

Avaamalla ”pyhät” aiheet tarkastelun keskiöön ja huumorin kohteeksi, Nimby korostaa mustalle komedialle tyypillisesti kaiken suhteellisuutta. Helppoja ja yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä todellisuudesta ei hyväksytä. 

1. Mustan huumorin ja komedian kohdalla yleensä on hyvä pohtia, missä menee hyvän maun raja? Joissakin komedioissa härski koheltaminen hipoo ällöttävää kun taas toisissa joutuu miettimään, kenelle komediassa oikeastaan nauretaan ja kenen kanssa?

Esimerkiksi Suomessa on viime vuosina käsitelty 80- ja 90-luvun vaihteen suurta suosiota saavuttaneen Pulttibois -televisiosarjan vitsejä. Aikanaan sarjan romani- ja lappalaissketsit olivat yleisesti hyväksyttyjä. Nykysuomessa tilanne on toinen.  

2. Lukekaa Jarno Hietalahden teksti Pilakuvakohu ja huumorin rajat Etiikka.fi -sivustolta. Keskustelkaa sen perusteella komedian tekijöiden vastuusta. Pohtikaa myös, miten jutun kuvaamassa esimerkkitapauksessa olisi voitu toimia tilanteen korjaamiseksi.

2. Härskit komediat ovat suosittua viihdettä. Sekä elokuva- että televisioalalla on aina ollut näihin lajityyppeihin suuntautuneita tekijöitä (mm. Mel Brooks, John Waters, Farellyn veljekset).

  • Missä menee hyvän maun raja härskeissä komedioissa?

3. Perehtykää tarkemmin elokuvissa, kuvataiteessa, kirjallisuudessa, teatterissa ja mediassa esitettyyn mustaan huumoriin. 

  • Mitä aiheita ja teemoja yleensä käsitellään mustan huumorin avulla? 
  • Ovatko aiheet muuttuneet ajan saatossa? 
  • Millä tavoin musta huumori ilmenee eri teoksissa? 
  • Miten Nimby -elokuvassa musta huumori tulee ilmi, miten sitä kuvataan?
  • Lue seuraavat kaksi arviota elokuvasta ja tutki, miten niissä suhtaudutaan elokuvan huumoriin ja sen onnistumiseen: Kelaamo, Episodi

4. Kuvaustehtävä: Valitkaa jokin kohtaus elokuvasta tai keksikää itse kuvitteellinen kohtaus, jossa normaalisti hyvin vakavaa asiaa käsitellään humoristisesti. Kuvatkaa kohtaus omalla laitteella. Katsokaa lopuksi kaikkien kuvaamat kohtaukset ja pohtikaa yhdessä, miten kuvaus onnistui.

Lisätietoa ja lähde

Wikipedia: Musta huumori