keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. osa: Meri – meret elinympäristönä & eläinten käyttäytyminen

1. Miten elämä maalla eroaa elämästä merissä?

Oikein vai väärin?

Vesi on tiiviimpää kuin ilma  o/v

Ääni kulkee ilmassa neljä kertaa nopeammin kuin vedessä o/v

Vesi ei absorboi valoa o/v

Koska vesi on tiiviimpää kuin ilma, vedessä painovoimaa vastaan ei  tarvitse tehdä yhtä paljon työtä kuin maalla o/v

Maalla elävillä eläimillä ja kasveilla on yleensä vahvempi tukiranka kuin vedessä elävillä, koska vesi kannattaa eliöitä paremmin kuin ilma  o/v

Paine pienenee vedessä syvemmälle mentäessä o/v

Vedessä kuuloaisti on näköaistia tärkeämpi o/v

Ilma johtaa sähköä paremmin kuin vesi o/v

Happea on enemmän ilmassa kuin vedessä o/v

Nisäkkäät voivat elää vain maalla o/v

Vedessä elää paljon enemmän eri pääjaksoon kuuluvia eläimiä kuin maalla: maalla elävistä eläimistä 90 % kuuluu yhteen pääjaksoon: niveljalkaisiin (hämähäkkieläimet, äyriäiset, hyönteiset), kun taas vedessä elävistä eläimistä 90 % kuuluu kahdeksaan eri pääjaksoon o/v

Merissä on paljon enemmän suuria kasveja kuin maalla o/v

Maalla ravintoketjut ovat keskimäärin pidempiä kuin merissä o/v

 2. Merten ekosysteemit (etsikää tietoa oppikirjoista/netistä)

Maaekosysteemeiksi voidaan lukea esimerkiksi suot, erilaiset metsät, pellot, niityt… Minkälaisia ekosysteemejä meressä tavataan?

Missä näitä ekosysteemejä tavataan, miksi juuri siellä?   Miten nämä ekosysteemit eroavat toisistaan?

Etsikää esimerkkejä eläimistä joita tavataan vain tietyssä ekosysteemissä ja selvittäkää miksi vain siellä.

3. Parvessa eläminen (miettikää yhdessä)

Parvessa eläminen on yleistä niin maalla kuin merissäkin, miksiköhän näin?

Minkälaiset eläimet elävät usein parvissa, saalistajat vai saaliit vai molemmat?

Muistatteko esimerkkejä parvissa/ryhmissä elävistä eläimistä esim. Oceans-elokuvasta?

Miksi luulette että nämä eläimet elävät parvessa/ryhmässä?

Kootkaa yhteen mitä hyötyä ja haittaa parvessa elämisestä voi olla

Hyötyä:

 

Haittaa:

 

4. Yhteistyö lajien sisällä ja lajien kesken (miettikää yhdessä)

Monet eläimet tekevät keskenään yhteistyötä, joko saavuttaakseen yhteisen päämäärän tai vastavuoroisesti toisiaan auttaen. Yhteistyö ei aina kuitenkaan rajoitu lajitovereiden väliseksi yhteistyöksi, jotkut lajit tekevät yhteistyötä toisten lajien kanssa.

Tuleeko mieleen esimerkkejä esim. Oceans-elokuvasta yhteistyötä tekevistä saman lajin edustajista? Miksi yhteistyötä tehtiin, miten?

Entäs lajeista jotka tekivät yhteistyötä muiden lajien kanssa? Mitä hyötyä osapuolille yhteistyöstä?

 5. Saalistajien strategiat:

Saalistaminen vaatii erilaisia strategioita. Yhdistä oikea saalistaja ja strategia (tuttuja Oceans-elokuvasta, jos ette muista miltä nämä eläimet näyttävät niin käykää tarkistamassa internetistä).

A) Ui nopemmin kuin saalis

1) Ryhävalas (Humpback whale)

B) Suuri koko saaliseen verrattua

2) Valkohai  (Great white shark)

C) Huomaamattomaksi tekeytyminen→hyökkäys

3) Sirkkaäyriäinen (Mantis shrimp)

D) Vahvoilla iskuilla tainnutus

4) Delfiinit

E) Yhteistyöllä ajetaan saaliskalat pintaan

5) Paholaisrausku (Manta ray)

F) Nopea yllätyshyökkäys

6) Kivikala (Reef stonefish)

 

 

6. Vaellukset (ottakaa selvää kirjallisuudesta/netistä)

Monet eläimet, niin maalla kuin merissäkin, tekevät pitkiä vaelluksia. Maalla vaellukset jäävät usein lyhyehköiksi vuoristojen, vesistöjen, kaupunkien ym. esteiden takia, sekä siitä syystä että maalla ekosysteemit ovat usein selkeärajaisia ja eliöt ovat sopeutuneet vain tietynlaisiin ekosysteemeihin. Linnuille ja muille ilmassa liikkuville eläimille liikkumisesteitä on vähemmän ja linnut tekevätkin erittäin pitkiä vaelluksia pallon puolelta toiselle. Maailman meret ovat kaikki oikeastaan yhtä suurta merta, eikä liikkumiselle ole käytännössä vahvoja virtauksia lukuunottamatta esteitä. Merten asukkaat vaeltavatkin ahkerasti.

Etsikää muutama esimerkki merissä elävistä lajeista jotka tekevät pitkiä vaelluksia ja selvittäkää miksi ne vaeltavat, minkälaisia reittejä ne kulkevat ja milloin vaellukset tapahtuvat.

7. Merissä elävät nisäkkäät

Merissä elää kalojen, äyriäisten, ja muiden selkärangattomien lisäksi myös nisäkkäitä, jotka eroavat muista merten eläimistä monella tavalla.

Vastaa kysymyksiin:

Luettele tietämäsi merinisäkkäät

Merinisäkkäillä on keuhkot, kuinka ne voivat hengittää vedessä?

Vedessä lämmönhukka on paljon suurempaa kuin maalla. Mitä erilaisia sopeumia merinisäkkäillä on lämmönhukkaa vastaan?

Vedessä liikkuessa muodolla on väliä, miten merinisäkkäät ovat rakenteensa puolesta sopeutuneet uimiseen/sukeltamiseen?