keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yläkoulu ja lukio: opettajalle, osa 2

2. osa:  Ihmisen vaikutus meriin – merten uhkia ja suojelua

1. Millainen meri on?

Kuvitelkaa/piirtäkää/listatkaa seikkoja/tehkää runo tai laulu siitä millaisia meret ovat olleet ennen kuin ihminen on alkanut vaikuttaa niihin millään tavalla tai tuhannen vuoden kuluttua olettaen, että merten kulutusta jatketaan kiihtyvään tahtiin.

2. Kalastus

Yksi suurimmista ihmisten aiheuttamista uhista merten eliöille ja ekosysteemeille on kalastus.

Mitä seuraavat termit tarkoittavat, ja mitä ne aiheuttavat?

◦        Ylikalastus/liikakalastus

◦        Sivusaalis

◦        Pohjatroolaus

◦        Haamukalastus (tarkoittaa sitä kun vesiin jääneet verkot jatkavat kalastamista vielä vuosikausia sen jälkeen kun ne ovat kalastajilta kadonneet, eläimet takertuvat siis vedessä uiviin verkkoihin)

◦        Haineväpyynti

3. Saastuttaminen

Meriin joutuu ihmistoiminnan seurauksena lukuisia aineita, jotka eivät meriin kuulu. Yhdistä  vierasaineet oikeisiin (saaste) lähteisiin ja seurauksiin (myös muita lähteitä ja seurauksia toki on)

A) ravinteet:

fosfori ja typpi

1) roskat maalta ja aluksista

I) eliökuolemat & elinympäristötuhot

B) muovi

2) teollisuuden jätteet

II) kertyvät ravintoketjuissa

C) lääkkeet

3) ydinvoimalat

III) häiriöitä mm. eläinten hormonitoiminnassa

D öljy

4) maatalous

IV) kilpikonnat ym. eliöt tukehtuvat luullen ruuaksi

E) kemikaalit/myrkyt

5) tankkerit

V) ? emme vielä tiedä

F) radioaktiivinen jäte

6) jätevesien mukana

VI) rehevöityminen

A=4=VI, B=1=IV, C=6=III, D=5=I, E=2=II, F=3=V

 

4. Ilmastonmuutos merissä (pohtikaa yhdessä)

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista tämänhetkisistä ympäristöongelmista joka näkyy niin maalla,  kuin merissäkin.

 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa meriin? (koralliriuttojen valkaistuminen, elinympäristömuutokset, jäätiköiden sulaminen, merenpinnan nousu ym.)

 Mitä voisin tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

5. Miksi monimuotoisuus on tärkeää?

Pohtikaa yhdessä syitä sille miksi monimuotoisuus on tärkeää. (Tämä voidaan toteuttaa esim. muutamassa ryhmässä niin että ryhmät ensin miettivät/listaavat syitä ja sitten pyydetään ryhmiä  sanomaan vuorollaan aina yksi syy kerrallaan, se ryhmä ”voittaa” kuka vielä keksii uusia syitä kun muut eivät enää keksi.)

6. Merten suojelu: (ottakaa selvää kirjallisuudesta/netistä)

Ihminen aiheuttaa ongelmia merissä yhä enemmän ja enemmän, mutta vastapainona onneksi myös mertensuojelu on yhä aktiivisempaa.

Ottakaa selvää mitä mertensuojeluprojekteja on olemassa? Mitä kaikkea toimintaa rajoitetaan erilaisilla säädöksillä? Kuka ja miten näiden säädösten ja lakien noudattamista valvotaan?