keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Pohdittavaa

17-vuotias Leo on adoptoitu jo vauvana uuteen perheeseen. Hän on nähnyt muutaman kerran pienenä lapsena biologista äitiään Seljaa. Leo elää aivan normaalia peruskoulunsa päättävän nuoren elämää Viialassa rakastavan ottoperheensä luona.

Adoptio on tilanne, jossa lapsi sijoitetaan uuteen perheeseen ja muodostetaan lapsen ja uusien vanhempien välille uusi perhesuhde. Adoptiossa uusista vanhemmista tulee lapsen viralliset vanhemmat, tästä käytetään termiä vahva adoptio. Vuodesta 2012 alkaen lapsella on ollut oikeus pitää yhteyttä myös hänen biologisiin vanhempiinsa. Silti adoption myötä tulleet uudet vanhemmat ovat virallisia vanhempia. Tätä kutsutaan avoimeksi adoptioksi.

Adoptiovanhemmista tulee lapsen viralliset vanhemmat ja huoltajuusvelvollisuus ja vastuu lapsesta siirtyvät heille, oli kyseessä vahva tai avoin adoptio. Laki katsoo adoptiovanhempien olevan lapsen viralliset vanhemmat.

 • Onko Leon adoptointi ollut vahva vai avoin?

Adoption syyt ovat monimuotoiset. Usein adoptio tulee kyseeseen, jos biologiset vanhemmat eivät voi huolehtia lapsesta syystä tai toisesta. Lapsi tällöin adoptoidaan pysyvästi adoptiovanhempien omaksi lapsekseen. Adoptio vaikuttaa kaikkiin osapuoliin, niin biologisiin vanhempiin, adoptiovanhempiin kuin lapseenkin.

 • Miten adoptio on vaikuttanut Leon, Seljan ja Marian ja hänen miehensä elämään?
 • Miksi Leo adoptoitiin?

Usein adoptiovanhemmat päätyvät adoptoimaan lapsen, jos heidän oma biologinen vanhemmuutensa ei onnistu esimerkiksi hedelmättömyyden, sairauden tai synnytyspelon vuoksi. Usein myös adoptio voi olla ensisijainen keino hankkia lapsia eikä taustalta löydy lapsettomuutta. Suomen laissa on olemassa adoptiolaki, joka määrää ketkä voivat adoptoida lapsen.

 • Miksi Maria ja hänen miehensä halusivat adoptoida?

Adoptoitujen nuorten kertomuksia

Katso ja kuuntele adoptoitujen Samulin ja Jonnan tarinat heidän omasta elämästään:
Samulin tarina

Jonnan tarina

Pohtikaa yhdessä Samulin ja Jonnan kokemuksia:

 • Mitä vaikeuksia Samuli ja Jonna ovat kohdanneet adoptoituna?
 • Mitä hyvää Samuli ja Jonna näkevät adoptoinnissa olleen?
 • Mitkä asiat ovat auttaneet Samulia ja Jonnaa elämässään?

17-vuotias Leo elää nuoruuttaan, joka on suuria muutoksia ja tulevaisuuden suunnitelmia täynnä olevaa kuohunnan aikaa. Nuorten elämään kuuluu irtiotto vanhemmistaan, Leon adoptiotausta tuo tilanteeseen vielä oman pohdittavan lisänsä.

Vaikka ottovanhemmat ovat adoptoidulle oma perhe ja voimavara, oma menneisyys ja tausta tulevat väistämättä esille ja pohdittavaksi erityisesti nuorena. Jos nuori on kansainvälisesti adoptoitu, nuori saattaa kohdata vielä enemmän erilaisuuden tunteita.

 • Kuinka Leo suhtautuu omaan perheeseensä? Miksi?
 • Kuinka Leo suhtautuu biologisiin vanhempiinsa? Miksi?
 • Miten adoptio vaikuttaa nuoren Leon elämään?

Erilaiset adoptiot

Suomessa syntyneiden lasten adoptioita tehdään vuosittain yli 150. Suomeen adoptoidaan myös vuosittain noin 200 lasta ulkomailta. Vuonna 2012 Suomeen adoptoitiin lapsia eniten Kiinasta, Etelä-Afrikasta ja Venäjältä. Muita adoptiomaita ovat Filippiinit, Thaimaa, Kenia, Kolumbia, Viro, Etiopia ja Intia. Suomi on tehnyt kyseisten maiden kanssa adoptointisopimuksen.  

Leo adoptoitiin vieraaseen perheeseen. Näiden adoptioiden lisäksi tehdään myös perheen sisäisiä adoptioita, joissa toinen vanhemmista adoptoi puolisonsa lapsen myös omaksi lapsekseen. Suomessa tehdään myös jonkin verran aikuisadoptioita, joissa lapsi on jo täysi-ikäinen ja antaa itse suostumuksensa adoptioon.

Maailmansotien jälkeen 1950- ja 1960-luvulla myös Suomesta on annettu lapsia adoptoitavaksi ulkomaille erityisesti Ruotsiin ja Tanskaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Valitse yksi vaihtoehto yllä esitellyistä erilaisista adoptioista (ulkomailla syntyneen lapsen adoptointi, Suomessa syntyneen lapsen adoptointi, perheen sisäinen adoptointi, aikuisadoptointi, Suomesta annettu adoptointi). Kirjoita lyhyt kuvitteellinen kirje, jonka adoptoitu saattaisi kirjoittaa ystävälleen kertoessaan perhetaustastaan.

Tutki tilastoja

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tehtiin 459 adoptointia vuonna 2013. Niistä kotimaisten adoptioiden määrä oli 292. Kaikista adoptoiduista vuonna 2013 oli tyttöjä 222 ja poikia 232. Adoptoiduista oli alle 5-vuotiaita 269. Yli 18-vuotiaita oli adoptoiduissa 94. Kotimaisissa adoptioissa yli 18-vuotiaita adoptoitavia oli 87. Suomeen adoptoitiin vuoden 2013 aikana 167 ulkomailla syntynyttä lasta. Suomeen adoptoitiin ulkomailta eniten Kiinassa ja Etelä-Afrikassa syntyneitä lapsia. Adoptiolapsista oli syntynyt Kiinassa 45 ja Etelä-Afrikassa 33 lasta.

Tutustu Tilastokeskuksen tietokantaan, josta selviävät adoptiot lapsen syntymämaan, iän ja sukupuolen sekä adoptiotyypin mukaan vuosina 1987–2013.

Selvitä tietokannan avulla vuoden 2012 tiedot:

 • adoptointien määrä yhteensä
 • kotimaisten adoptioiden määrä
 • ulkomaisten adoptioiden määrä
 • Tyttöjen ja poikien osuudet kaikista adoptioista yhteensä
 • Alle 17-vuotiaiden määrä kaikista adoptioista yhteensä
 • Yli 18-vuotiaiden määrä kaikista adoptioista yhteensä
 • Mistä maasta adoptoitiin Suomeen eniten lapsia vuonna 2012?