keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Arvot

Elokuvan päähenkilöt elävät kukin omanlaistaan elämää. Jokaiselle päähenkilölle eri asiat elämässä ovat tärkeitä, jonka mukaan he elämänsä pyrkivät järjestämään. Jokainen arvostaa hieman erilaisia asioita ja pyrkii hyvään elämään, jossa voi toteuttaa itselleen tärkeitä arvoja. Arvot ovat ihmisen käsityksiä tavoiteltavasta asiantilasta.

Arvoja voidaan jaotella eri tavalla. Alla on yksi vaihtoehtoinen jäsennys siitä, miten arvoja voidaan jaotella.

Arvokkaaksi koettavia: ystävyys, rakkaus jne.

Arvostettavia: tavarat, taidot, osaaminen, terveys, taiteet, tiede jne.

Ihanteena pidettävät: rehellisyys, ahkeruus, tasa-arvoisuus, tehokkuus, luonnon monimuotoisuus jne.

Jaotelkaa Leon, Seljan, Tomin ja Henrin arvoja yllä olevan jaottelun mukaisesti. Mitä päähenkilöt kokevat arvokkaiksi asioiksi, mitä he arvostavat sekä mitkä ovat heidän ihanteitaan?

Tee itsellesi taulukko, johon listaat ylös pohtimiasi arvokkaaksi kokemiasi asioita, arvostettavia asioita sekä ihanteita.

Täydellinen elämä

Elokuvassa Leo kommentoi Seljan elämää täydelliseksi.

 • Mitä Leo tällä tarkoitti?
 • Minkälainen sinun mielestäsi olisi täydellinen elämä?
 • Onko täydellinen elämä tavoiteltavaa? Miksi? Miksi ei?
 • Miten arkielämän saisi tuntumaan täydelliseltä?

Ollaan vapaita

Elokuvan nimi on Ollaan vapaita. Pohtikaa yhdessä:

 • Mitä elokuvan nimi tarkoittaa?
 • Ketkä elokuvassa ovat vapaita, ketkä eivät ole vapaita?
 • Ketkä elokuvassa haluavat olla vapaita?
 • Miten elokuvassa päähenkilöt pyrkivät vapauteen?
 • Mistä elokuvan päähenkilöt haluavat vapautua?

Vapaus merkitsee vastuuta. Juuri siitä syystä useimmat sitä kaihtavat. (Kirjailija George Bernard Shaw)

 • Miten yllä oleva sitaatti liittyy mielestäsi elokuvaan?

Positiivinen ja negatiivinen vapaus

Vapaus on arvo, joka voi tarkoittaa vapautta JOHONKIN tai vapautta JOSTAKIN.

Positiivinen vapaus tarkoittaa vapautta JOHONKIN. Silloin ihmisen vapaus on sitä, että hänellä on mahdollisuus ja kyvyt toteuttaa suunnitelmiaan sekä ihminen saa arvokkaita asioita itselleen kuten koulutusta, terveydenhoitoa, töitä sekä asunnon. Positiivista vapautta on se, että ihminen tulee autetuksi ja hänelle taataan sama lähtötilanne kuin muillekin.

Negatiivinen vapaus tarkoittaa vapautta JOSTAKIN. Silloin ihmisen vapaus on sitä, että ihmistä ei pakoteta mihinkään tai ihmiseen ei kohdistu pakkovaltaa tai väkivaltaa. Ihminen on siis vapaa, jos poliisi ja yhteiskunta ja muut ihmiset eivät rajoita häntä ja turvaavat hänen elämänsä. Ihminen ei saa myös itsekään loukata toisten ihmisten koskemattomuutta.

Suomessa ja muissa demokraattisissa valtioissa toimii niin positiivinen kuin negatiivinen vapaus. Lakien ja sääntöjen avulla taataan koskemattomuus ja perusoikeudet kuten sananvapaus ja kokoontumisvapaus. Positiivista vapautta ovat puolestaan muun muassa koulut ja terveydenhuolto. Jotta positiivinen ja negatiivinen vapaus voisivat toteutua, joutuu valtio myös asettamaan rajoituksia ihmisille. Yhteiskunnallisia rajoituksia ovat muun muassa kiellot, rajoitukset, vankeus, korvaukset ja muut velvollisuudet.

Pohtikaa yhdessä:

 • Mitä positiivisen vapauden asioita tunnistat ympäristöstäsi?
 • Mitä negatiivisen vapauden asioita tunnistat ympäristöstäsi?
 • Mitä tapahtuu, jos negatiivista vapauttasi rikotaan? Kertokaa esimerkkejä.
 • Mitä tapahtuu, jos positiivista vapauttasi rikotaan? Kertojaa esimerkkejä.
 • Miten vapauttasi rajoitetaan arkielämässäsi? Mitä hyötyä siitä on muille ihmisille ja itsellesi?
 • Mitä vapaus sinulle merkitsee?