keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuva tarjoaa erilaisia hyviä ihmissuhdemalleja sekä nuorelle rakennusaineksia minäkuvan ja oman elämänkatsomuksen muodostamiseen. Elokuvan ihmissuhdemallit ja maailmankuvat ovat stereotypioita rikkovia. Monet elokuvan päähenkilöiden maailmankuvan arvot ovat myös limittäisiä ja jopa vastakkaisia, jonka vuoksi elokuva on erittäin hedelmällinen maailmankatsomukselliseen pohdintaan. Elokuvan sisältö tarjoaa hyvän tilaisuuden pohtia oppilaan omia ja erityisesti läheisten elämänvalintoja. Elokuvan avulla sukelletaan niin adoptioperheen elämään kuin avioeron keskelle.

Oppimateriaalin keskeisenä teema on, mikä on perhe ja kuka sen määrittelee sekä adoptio. Oppimateriaalin muita teemoja ovat myös maailmankuva ja arvot sekä vaikuttaminen ja aktivismi. Oppimateriaalit liittyvät elämänkatsomustiedossa erityisesti sisältöalueisiin katsomus ja kulttuuri sekä ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus.

Oppimateriaali sisältää erilaisia tehtäviä oppilaille. Tehtävät ja työskentelyohjeet ovat esimerkkeinä ja helpottamassa opettajan suunnittelutyötä, joten tehtäväideat ovat helposti muunnettavissa omaan opetukseen soveltuviksi.

Alle on listattu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisia tavoitteita, joiden saavuttamiseen oppimateriaali tähtää elämänkatsomustiedon opetuksessa vuosiluokilla 8.-9.:

  • ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita
  • kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen
  • innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti