keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Opettajainhuone (2023). Kuva: Judith Kaufmann, Alamode Film.

Pohtikaa yhdessä, mitä kommunikaatioon liittyviä tilanteita teille jäi mieleen katsomastanne elokuvasta. Milloin elokuvan henkilöt onnistuivat tai epäonnistuivat vuorovaikutuksessa? Ärsyttikö tai ihastuttiko jonkun elokuvan henkilön tapa kommunikoida muiden kanssa? 

 • Valitkaa yksi elokuvan kohtaus, jossa päähenkilö mielestänne epäonnistui vuorovaikutuksessa. Pohtikaa, miten hän olisi voinut toimia toisin. Halutessanne voitte valita ryhmän jäseniä näyttelemään tilanteen. Yleisö voi antaa ehdotuksia, joiden pohjalta näyttelijät muuttavat tilannetta.  

Elokuvan kieli on saksa. Muistelkaa, millä muilla kielillä olette katsoneet elokuvia.

 • Korostuuko jokin kieli vastauksissanne? Mistä se voisi johtua?  Vaikuttaako elokuvan kieli jotenkin kokemukseenne sen katsomisesta? 
 • Miksi jossain maissa elokuvia dubataan ja toisissa maissa ei? Jos saatte valita, katsotteko elokuvat mieluummin dubattuina vai alkuperäiskielellä? 

Toiminnallinen pariharjoitus 

Kommunikaatio ja valta liittyvät toisiinsa statuksen käsitteen kautta. Esimerkiksi työelämässä voimme viestiä kommunikaatiotyylillämme toisille statusta, joka on joko korkeampi, matalampi tai samanarvoinen suhteessa toiseen. Korkeampi status viestii johtajuutta ja asiantuntijuutta, mutta tekee helposti hankalasti lähestyttävän ja kylmän vaikutelman. Matalampi status taas viestii helposta lähestyttävyydestä, empatiasta ja arvostuksesta, mutta saattaa joissain tilanteissa luoda myös alistuvan vaikutelman. Seuraavassa harjoituksessa kokeillaan kommunikaatiokeinoja, joilla voi nostaa tai laskea toisen statusta suhteessa omaan.  

Jakautukaa pareihin ja istukaa pareittain vastakkain. Toinen parista kertoo vaikutelmiaan elokuvasta tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi eilisen päivänsä tapahtumista ja toinen kuuntelee. Aluksi kuunteleva osapuoli pyrkii nostamaan puhujan statusta seuraavin keinoin: 

 • Osoita kiinnostusta ja pyydä kertomaan lisää 
 • Ihaile toisen havaintoja ja asiantuntemusta 
 • Pyydä anteeksi, jos keskeytät toisen kysymykselläsi tai kommentillasi 
 • Jos olet eri mieltä, peräänny kannastasi ja myötäile toista 
 • Viesti arvostusta myös non-verbaalisti: keskity toiseen täysin, osoita kiinnostusta nyökkäilemällä, hymyile 

Muutaman minuutin päästä vaihdetaan vuoroja. Kuunteleva osapuoli on nyt kertoja ja toinen kuuntelee. Tällä kertaa kuunteleva osapuoli pyrkii laskemaan puhujan statusta toimimalla näin: 

 • Puhu toisen päälle 
 • Pyri vaihtamaan puheenaihetta 
 • Haasta toisen näkemyksiä, kerro omia mielipiteitäsi 
 • Käytä sarkastista huumoria 
 • Viesti arvostuksen puutetta myös nonverbaalisti: haukottele, näytä kyllästyneeltä, pidä käsiä puuskassa, katsele muualle, kun toinen puhuu 

Lopuksi voitte halutessanne vielä vaihtaa vuoroja niin, että molemmat pääsevät kokeilemaan kumpaakin kuuntelutapaa. Keskustelkaa harjoituksen päätteeksi siitä, miltä eri roolit teistä tuntuivat. Entä havaitsitteko elokuvassa samanlaisia statusviestinnän piirteitä?