keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Opettajainhuone (2023). Kuva: Judith Kaufmann, Alamode Film.

Pohtikaa aluksi, ketkä omassa elämässänne käyttävät valtaa teihin esimerkiksi harrastuksissa, koulussa, töissä tai kotona. Kenen käskyjä, ohjeita tai pyyntöjä teidän on noudatettava? Keneen teillä itsellänne on valtaa? 

  • Kuka elokuvassa käyttää valtaa luokkahuoneessa? Muuttuuko tilanne elokuvan kuluessa? 
  • Miten koulun henkilökunta käyttää valtaa toisiinsa? Ovatko elokuvan opettajat keskenään tasa-arvoisia? 
  • Millaisia vallankäytön keinoja oppilailla elokuvassa on? 
  • Millaisia johtajia elokuvassa näkyy? Miten he käyttävät valtaa suhteessa alaisiinsa? Keskustelkaa myös siitä, millainen on mielestänne hyvä johtaja. Entä huono? 
  • Tulkitkaa elokuvan loppukohtausta. Kenellä valta mielestänne on elokuvan lopussa? 
  • Tutkikaa kouluyhteisön hierarkiaa ensin elokuvassa ja sitten omassa oppilaitoksessanne. Kenellä on eniten valtaa ja miten sitä käytetään suhteessa muihin? 

Toiminnallinen ryhmäharjoitus: 

Tehtävään tarvitaan pelikorttipakka sekä avointa tilaa, jossa mahtuu kävelemään. 

  1. Opiskelijat kävelevät vapaasti ympäriinsä tilassa. Kun opiskelija kohtaa toisen, katsotaan silmiin ja jatketaan matkaa. 
  1. Opettaja jakaa jokaiselle opiskelijalle pelikortin. Pelikortin numero edustaa sitä, millainen valta-asema opiskelijalla on suhteessa muihin. Ässä on korkein ja tämän kortin haltija on kaikkien muiden yläpuolella. Kakkonen on vastaavasti matalin. Opiskelijat lähtevät jälleen kävelemään tilaan pitäen korttinsa näkyvillä. Tällä kertaa toisen kohdatessaan he kuitenkin ilmaisevat suhtautumistaan toiseen sanoin tai elein riippuen siitä, millainen valta-asema toisella on suhteessa opiskelijan omaan valta-asemaan. 
  1. Kolmannella kierroksella kortit jaetaan uudelleen. Tällä kertaa oppilas ei katso omaa korttiaan vaan nostaa sen otsaansa vasten niin, että muut näkevät sen. Opiskelijat lähtevät jälleen kävelemään tilaan ja osoittavat muille, miten suhtautuvat näiden valta-asemaan. Lopuksi opiskelijat pyrkivät muodostamaan janan sen mukaan, kuinka korkeaksi kuvittelevat oman valta-asemansa muiden reaktioiden perusteella. Vasta tämän jälkeen he katsovat omat korttinsa. 
  1. Keskustelkaa siitä, miltä erilaisissa valta-asemissa oleminen tuntui. Miten se muutti suhdetta muihin?