keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1) Keskustelkaa elokuvan lapsista Emilistä ja Elsasta: Minkä ikäisiä lapset ovat? Millaisia he ovat? Mitä lapset tekevät yhdessä? Keiden aikuisten kanssa lapset ovat tekemisissä? Miten lasten keskenäiset välit muuttuvat elokuvan aikana? Mitkä asiat tai henkilöt vaikuttavat muutokseen? Kuvittele asettuvasi toisen lapsen rooliin, mitä sinä olisit sanonut tai tehnyt?

b) Keskustelkaa elokuvan aikuisista.

Harjoitelkaa perustellun mielipiteen kertomista pareittain tai pienryhmissä. Jokaiselle ryhmälle jaetaan yksi elokuvassa esiintyvän henkilön nimi. Ryhmän tulee pohtia mitä merkitystä henkilöllä oli elokuvan juonen kannalta. Mitkä asiat vaikuttivat henkilön mielipiteisiin ja tai toimintaan? Muuttuivatko ihmisten asenteet pelikaanimiestä kohtaan tarinan edetessä? Ketkä elokuvan aikuisista olivat mielestänne hyviä ja ketkä pahoja? Lopuksi ryhmät esittävät mielipiteensä koko luokalle.

  • ÄITI
  • ISÄ
  • TALONMIES
  • POSTELJOONI
  • OOPPERAN VAHTIMESTARI
  • NÄYTTÄMÖMESTARI
  • HELENA-BALLERIINA
  • VARTIJAT
  • ARVANMYYJÄ
  • (EMIL ja ELSA)

c) Esityksiä pantomiimina tai varjoteatterina

Jatkakaa työskentelyä pareittain tai pienryhmässä. Suunnitelkaa ja esittäkää lyhyitä kohtauksia elokuvasta. Ryhmät voivat valita esitystavaksi joko pantomiimin tai varjoteatterin. Yleisön tehtävänä on arvata mikä kohtaus on kyseessä. Huomioikaa yhdessä mitä eroa näillä kahdella esitystavalla on ja mihin suunniteltaessa on syytä kiinnittää huomiota. Pantomiimissa ilmeet ja eleet toimivat ilmaisuvälineenä. Elokuvassa varjoteatteria käytettiin yhtenä kerrontatapana. Muistelkaa missä yhteydessä? (pelikaanimies paljasti Helenalle siipensä) Millaisia asioita voi varjoteatterin keinoin ilmaista?