keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Nuorten ja aikuisten maailman kohtaaminen ja erityisesti kohtaamattomuus on eräs elokuvan teemoista.

Elokuvan aikuiset näyttäytyvät käsittämättöminä, mutta tavallaan ennustettavina hahmoina, joiden kummallisuuksien keskellä nuoret ovat tottuneet navigoimaan. Tämä asemoi elokuvan näkökulman selvästi nuorten näkökulmaksi ja myös aikuisten suhtautuminen nuoriin kuvautuu nimenomaan tästä näkökulmasta.

Nuorten maailmaa kuvaavat ja nuorille suunnatut elokuvat ovat käytännössä aina aikuisten tekemiä ja voikin olla kiinnostavaa tarkastella millaisena nuoret näyttäytyvät niissä. Näissä elokuvissa peilautuu kulttuurimme käsitys nuoruudesta ja nuorista. On hyvä pohtia millaisia tarinoita me kerromme nuorista ja nuoruudesta niin fiktiossa, muussa mediassa, kuin arkipuheessamme. Kun aikuiset kuvaavat nuorten maailmaa, valta-asemassa olevat kuvaavat alisteisessa asemassa olevia. Samoin valta kertoa tarinoita muista (tässä nuorista ja nuoruudesta) on itsessään nimenomaan valtaa ja näin ollen kuvaaminen vallankäyttöä.

Toisin sanoen nuorten ja nuorison kuvausta voi olla hyvä pysähtyä tarkastelemaan samaan tapaan kuin muidenkin yhteiskunnallisesti kulttuurisesti alisteisten ryhmien, kuten vaikkapa naisten, rodullistettujen, vammaisten, tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen. Sillä valtaa tulisi käyttää vastuullisesti: Vahingollista kerronnallisen vallan käyttämistä voi olla esimerkiksi stereotypioiksi pelkistäminen, jolloin ryhmän jäseniä ei tarvitse kohdella yksilöinä.

Tehtävä

Pihalla ottaa melko selvästi nuorten päähenkilöidensä näkökulman. Pohtikaa mitä tähän näkökulmaan kuuluu, eli mitä nuorten näkökulma tarkoittaa Pihalla-elokuvan kerronnassa. Onko se mielestänne osuva ja tunnistettava käsitys siitä mitä on nuorten näkökulma?

Apukysymyksiä

  • Millaisena elokuva kuvaa nuoria ja nuoruutta? Millaisia nuoret ovat ja millaisia asioita nuoruuteen elokuvan mukaan kuuluu?
  • Ovatko elokuvan nuoret henkilöhahmot samastuttavia? Onko elokuvan käsitys nuorten näkökulmasta samastuttava? Miksi? Miksi ei? Haluaisitteko muuttaa jotain?