keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Pikku-Zlatan ja lempparieno. 2022. Oy Kinoscreen Illusion ltd.

Elokuva ja oppimateriaali sopivat alakoulun luokka-asteille 1-4. Oppimateriaali on laadittu kielitietoisuus huomioiden ja se soveltuu myös S2-oppilaille. Tehtäviä tehdessä kannattaa avata hankalat sanat ja käsitteet oppilaille sekä käyttää apuna kuvatukea. Tehtäviä voi eriyttää toiminnallisuudella. Kirjoitustehtäviä voi eriyttää sana-, virke- tai tarinatasoisesti. Mikäli mahdollista, tehtävät kannattaa tehdä siten, että tehtäviin sopivat kohtaukset katsotaan uudelleen elokuvasta. Erityisesti erilaiset oppijat hyötyvät tästä.

Oppimateriaali sisältää monipuolisia tehtäviä tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn. Oppimateriaalin tehtävien avulla avataan myös elokuvan katselukokemusta.

Oppimateriaalin sisältämät tehtävät vastaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisiin tavoitteisiin:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Oppilas oppii tekemään havaintoja, arvioimaan, muokkaamaan ja tuottamaan tietoa sekä ideoita elokuvan katsomiskokemuksen pohjalta.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilas asettuu toisen asemaan ja tarkastelee elokuvan tilanteita eri näkökulmista. Oppilas kehittää sosiaalisia taitojaan ja oppii ilmaisemaan itseään. Oppilasta rohkaistaan vuorovaikutukseen ja oman mielipiteen kertomiseen.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Oppilas kehittää omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan nimeämällä ja tunnistamalla erilaisia tunteita. Oppilas kehittää omia sosiaalisia taitojaan elokuvan teemojen avulla. Oppilas havaitsee ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon merkityksen elokuvan oppimateriaalin tehtävien avulla.