keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Ruudukkotehtävä elokuvan käsittelyyn

Pikku-Zlatan ja lempparieno. 2022. Oy Kinoscreen Illusion ltd.

Oppilaat voivat täyttää alla olevan ruudukon joko yksin, pareittain tai luokassa yhdessä. Ruudukon avulla hahmotetaan elokuvan juonta, pää- ja sivuhenkilöitä sekä opitaan suomen kielen sanastoa. Sanat kannattaa yhdessä käydä läpi: mitä tarkoittaa kosinta, kihlat, mustasukkaisuus, nolaaminen, karkottaminen. Ensimmäisen kysymyksen kohdalla voi avata myös käsitteen sivuhenkilö.

Ruudukossa lukee vihje, jonka mukaan vastaus tulisi kirjoittaa tai piirtää ruutuun.
Vastaukset vasemmalta oikealle: Ella, Tom-my/äidin veli, Otto, parturi-kampaaja, kummitusjunaan, Ella, jalkapalloa, englantia/ruotsia/hollantia, pelottelemalla/nolaamalla, koska hän kadotti rotat ja oli huono ystävä, rotat karkasivat asunnossa, kosinta/kihlat.

Tulostettava versio ruudukosta löytyy täältä.

Ku-ka on pää-hen-ki-lö?

Ku-ka on e-no?Ku-ka an-toi kuk-ki-a?

Mi-kä on Tom-myn am-mat-ti?


Min-ne ei men-ty hu-vi-puis-tos-sa?


Ku-ka o-oli mus-ta-suk-kai-nen?
Mi-tä El-la har-ras-taa?
Mi-tä kiel-tä Tom-my ja Ste-ven pu-hu-vat?
Mi-ten El-la ja Ot-to y-rit-tä-vät kar-kot-taa Ste-ve-nin?

Mik-si El-la pyy-si an-teek-si O-tol-ta?
Mi-tä ta-pah-tui ro-til-le?
Mi-tä lo-pus-sa ta-pah-tui?