keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuva Postia pappi Jaakobille pitää sisällään paljon teemoja ja kohtauksia, joiden avulla voi pohtia moraalia ja eettisiä asioita.

MORAALI tarkoittaa yhteisössä vallitsevia käsityksiä, arvostuksia ja käyttäytymissääntöjä, jotka koskevat hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää, arvokasta ja arvotonta.

ETIIKKA tarkoittaa tutkimusalaa joka tutkii moraalia ja siihen liittyviä periaatteita kuten kysymystä oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä. Seuraavassa on esitelty joukko elokuvan kohtauksia. Keskustelkaa niistä eettisestä ja moraalisesta lähtökohdasta. Kysykää miksi ja miten?

1. Elokuvan päähenkilö Leila on tappanut siskonsa väkivaltaisen aviomiehen raivonpuuskassa ja saanut siitä elinkautisen vankeusrangaistuksen.

 • Leila on armahdettu.
 • Pappi Jaakob on halunnut avustajakseen vankilasta vapautuneen Leilan.
 • Leila hävittää osan Jaakobille lähetetystä kirjeistä.
 • Leila käyttää hyväkseen Jaakobin sokeutta varastamalla tältä rahaa.
 • Leila valehtelee Jaakobille jakeksii omasta päästään kirjeensisältöä.
 • Pappi Jaakobin elämäntehtävänä on auttaa muita.
 • Leila uhkailee postinkantajaa.
 • Leila yrittää tehdä itsemurhan.
 • Pappi Jaakob on anonut presidentiltä armahduksen Leilalle.
 • Leilan sisko on kirjoittanut vuosikaudet pappi Jaakobille sisarestaan.

2. Muita elokuvasta kumpuavia eettisiä kysymyksiä ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus sekä kirjesalaisuus.

a) Lukekaa seuraava terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva tiedonanto. Miettikää missä muissa ammateissa on salassapitovelvollisuus. Miettikää mitä salassapitovelvollisuus voisi tarkoittaa papin ammatissa? Keskustelkaa aiheesta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen. Vaitiolovelvollisia ovat julkisuuslain mukaan viranomaisen palveluksessa virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt sekä luottamustehtävää hoitavat. Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus merkitsee kieltoa ilmaista asiakirjan salassa pidettävä sisältö. Ilmaiseminen merkitsee paitsi tiedon antamista suullisesti, myös passiivisesti tapahtuvaa tiedon paljastamista ulkopuolisille, esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja sisältävän asiakirjan jättämistä ulkopuolisten saataville. Vaitiolovelvollisuus koskee myös harjoittelijoita ja muita viranomaisessa tosiasiallisesti toimivia samoin kuin viranomaisen toimeksiannosta toimivia tai toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa olevia. Vaitiolovelvollisia ovat muun muassa viranomaisissa toimivat siviilipalvelumiehet ja terveydenhuoltoalaa opiskelevat sairaalassa toimivat harjoittelijat. Sisällöllisesti vaitiolovelvollisuus on laaja. Sen syntymiseen riittää, että tiedot on saatu sellaisissa olosuhteissa, että ne voidaan katsoa luottamuksellisiksi. Vaitiolovelvollisuus jatkuu senkin jälkeen, kun henkilö ei enää ole siinä asemassa, jossa hän on saanut tiedon luottamuksellisista seikoista. Yksityinen terveydenhuol lon palvelun tuottajan palveluksessa olevan sekä muiden sen tehtäviä suorittavien tai sen tiloissa työskentelevien vaitiolovelvollisuudesta säädetään laissa yksityisestä terveydenhuollosta. Nämä eivät saa luvatta ilmaista, mitä he asemansa, tehtävänsä tai työnsä vuoksi ovat saaneet tietää toisen terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta taikka häneen kohdistuvista toimenpiteistä tai muista vastaavista
seikoista. Vaitiolovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.
(http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus)

 • Mitä vaitiolovelvollisuus tarkoittaa?
 • Kenellä kaikilla on vaitiolovelvollisuus?
 • Mitä hyötyä siitä on?
 • Miten vaitiolovelvollisuus muuttaa sinun suhtautumistasi kyseiseen henkilöön?


b) Lukekaa kirjesalaisuutta koskeva lakipykälä. Keskustelkaa luokassa, kotona ja kaverien kesken, mitä kirjesalaisuus tarkoittaa.