keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
© Meta Spark & Kärnfilm AB 2018

Elokuvassa seurataan niin ulkomuodoltaan kuin käytökseltään poikkeavia Tinaa ja Vorea. Tina toimii valtion tullivirkailijana; hän hoitaa työnsä kiitettävästi, erityistaitonsa ansiosta hän saa lisäksi huomiota ja kiitosta, mutta myös hieman kummastelua osakseen. Siinä missä Tina yrittää sopeutua vallitsevaan yhteiskuntaan ja rooliinsa yhteiskunnan kuuliaisena jäsenenä, Vore on omalla tavallaan löytänyt paikkansa yhteiskunnan raja-alueelta. Päinvastoin kuin Tina, Vore on sinut oman erikoisluontonsa kanssa eikä anna kummastelujen häiritä itseään.

1. Elokuva on fiktiivinen, fantasiaelementillä höystetty draama mutta tästä huolimatta elokuvan teemat linkittyvät nykymaailmaan ja nykypäivään. Keksittekö esimerkkejä ihmisryhmistä, jotka ovat kokeneet samaa kuin elokuvan keskeiset henkilöt?

2. Selvittäkää mitä toiseudella tarkoitetaan ja pohtikaa, miten toiseus ilmenee elokuvassa, erityisesti Tinan ja Voren henkilöhahmoissa. Miten toiseuden tematiikkaa on mielestänne käsitelty elokuvassa? Mitä tunteita se herättää teissä? Tuleeko teille mieleen muita elokuvia, joissa toiseus on keskeisenä teemana?

3. Pohtikaa, miten erilaisuus ja toiseus näkyvät mediajulkaisuissa, esim. lehdissä, uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Nouseeko mieleenne jokin tietty uutisointi aiheesta? Miten erilaisuus tai toiseus nostetaan esille esimerkiksi mainonnassa? Voitte vielä lopuksi pohtia, ketkä ylipäänsä saavat kasvonsa ja äänensä esille yhteiskunnassa, ja miten voi itse vaikuttaa siihen, että tulee nähdyksi ja kuulluksi.