keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Pohjoismainen genre-elokuva

© Meta Spark & Kärnfilm AB 2018

Elokuva Raja (Gräns) perustuu kirjailija John Ajvide Lindqvistin samannimiseen vuonna 2006 ilmestyneeseen novelliin. Kuten kirjailijan aikaisemmassa teoksessa Ystävät hämärän jälkeen (Låt den rätte komma in, 2004) ja tämän samannimisessä filmatisoinnissa, nousevat tässäkin teoksessa – ja elokuvassa – esille toiseuden ja ulkopuolisuuden teemat.

Molemmissa elokuvissa on nähtävissä kauhuelokuvista tunnistettavia elementtejä (mm. normista poikkeavat henkilöhahmot, visuaalisuus, tunnelma), joilla päähenkilöiden toiseutta ja ulkopuolisuutta korostetaan, ja joilla toisaalta peilataan päähenkilöiden hyvyyttä ja pahuutta suhteessa muihin hahmoihin ja muuhun ympäristöön. Aivan puhtaiksi genre-elokuviksi kumpaakaan elokuvaa ei kuitenkaan voida laskea, sillä ympäristönä toimii sen hetkinen (ruotsalainen) yhteiskunta omine realiteetteineen ja haasteineen, eksoottisen fantasiamaailman tai synkeän kauhumaailman sijaan.

Molemmissa teoksissa, niin kirjoissa kuin elokuvissa, päähenkilöitä yhdistää heidän suhteensa ympäröivään yhteiskuntaan, johon he yrittävät sopeutua, siinä onnistumatta; tämän lisäksi heitä yhdistää heidän ongelmallinen suhteensa ympärillä oleviin ihmisiin. Näiden molempien teemojen kautta pyritään herättelemään katsojan myötätuntoa ja ymmärrystä ulkopuolisuutta ja toiseutta kohtaan sekä pohtimaan yhteiskunnan valta-asetelmia. Toisen näkeminen ja toisen näkeminen sellaisena kuin hän oikeasti on, ovat nekin teemoina esillä niin kirjoissa kuin niiden filmatisoinneissa.

Niin Ystävät hämärän jälkeen kuin Raja voidaan molemmat nähdä moderneina pohjoismaisina genre-elokuvina, joita yhdistää taide- ja kauhuelokuvista tutut elementit sijoitettuna sen hetkiseen maailmaan ja yhteiskuntaan. Molemmat nostavat esille yhteiskunnallisia kysymyksiä, ja tämä tekee molemmista edellä mainituista elokuvista pohjimmiltaan draamaelokuvia, puhtaiden genre-elokuvien sijaan.

Lähteet:
Iversen, Gunnar (2016): Between Art and Genre. New Nordic Horror Cinema. Teoksessa A Companion to Nordic Cinema, 2016. John Wiley & Sons.

Wright, Rochelle (2010): Vampire in the Stockholm suburbs: Let the Right One In and genre hybridity. Julkaisussa Journal of Scandinavian Cinema, Volume 3 Number 3, 2010. Intellect Limited.

Koulukino: ”Fantasia ja scifi”

1. Mitä ajatuksia elokuvan tyylilaji teissä herättää? Onko elokuva mielestänne ennemmin kauhu- tai fantasiaelokuva kuin draamaelokuva? Tuleeko mieleenne muita vastaavia elokuvia?

2. Mitkä elementit elokuvassa ovat yhdistettävissä fantasia- tai kauhuelokuviin? Mikä elokuvassa on taas puhdasta draamaelokuvaa?

3. Miten ”elokuvahybridi” mielestänne toimii? Tekevätkö elokuvan fantasia- ja kauhuelementit elokuvasta mielenkiinnottoman tai epäuskottavan? Entä vähentävätkö nämä elementit jollain tapaa elokuvan tarinan draamallista arvoa?

4. Mitä arvelette, miksi kirjailija on halunnut ottaa teoksiinsa mukaan fantasia- ja kauhuelementtejä? Entä miltä elokuva näyttäisi ilman näitä elementtejä, olisiko elokuva tai sen tarina yhtä vaikuttava?