keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rajoja ja rajoitettuja

© Meta Spark & Kärnfilm AB 2018

Elokuva Raja käsittelee rajoja monella tapaa. Siinä missä Tina ja Vore liikkuvat yksilöinä niin ihmisyyden ja eläimellisyyden kuin sopeutumisen ja sopeutumattomuuden rajamailla, on heidät yhteiskunnassa muiden toimesta rajattu normin ja enemmistön ulkopuolelle. Sekä Tinaa, Vorea että heidän vanhempiaan on kohdeltu kaltoin ihmisten toimesta, ja heidän elämäänsä on rajoitettu heidän tahdostaan riippumatta. Tämä taas on ajanut Voren kokeilemaan hvyvyyden ja pahuuden rajoja, tarkoituksenaan paikata menneisyyden epäoikeudenmukaisuuksia. Voren vastapainona Tina taas yrittää sopeutua yhteiskuntaan, rajoittamalla omia halujaan ja kätkemällä oman todellisen minänsä. Itse elokuva taas muotona koettelee katsojan rajoja vastaanottaa fantasia- ja kauhuelementtejä osana realistista draamaa.

1. Pohtikaa rajojen merkityksiä toisaalta omassa elämässänne, toisaalta yhteiskunnassa. Koetko, että sinua rajoitetaan tavalla tai toisella muiden toimesta, entä rajoitatko joskus itse itseäsi? Miten taas yhteiskunnassa rajoitetaan ihmisiä, liittyi se sitten liikkumiseen, käyttäytymiseen tai vaikkapa sosioekonomiseen asemaan?

2. Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa olet kokenut epäoikeudenmukaisuutta tai suoranaista vääryyttä rajoitusten vuoksi, ja olet ehkäpä puuttunut tilanteeseen? Minkälaisesta tilanteesta oli kyse, entä miten tilanne lopulta ratkesi?

3. Mitä tunteita Tinan ja Voren käymät kamppailut herättävät? Ovatko Voren teot mielestäsi oikeutettuja? Tekeekö Tina taas mielestäsi oikein yrittämällä sopeutua yhteiskunnan normeihin?

4. Mitä ajatuksia ihmisten vallankäyttö toisia kohtaan herättää, esim. parempiosaisten vallankäyttö huonompiosaisia kohtaan? Missä määrin toinen ihminen voi päättää toisen elämästä, esim. vanhempi oman lapsen elämästä, tai enemmistö vähemmistön elämästä?

5. Pohtikaa vielä lopuksi hyvyyden ja pahuuden tematiikkaa elokuvassa. Missä määrin Tinan hahmo on hyvä, missä määrin Voren hahmo on taas paha? Miten pahuus määritellään elokuvan ihmishahmojen kautta? Voitte lisäksi pohtia, mikä ylipäänsä tekee ihmisestä hyvän tai pahan. Onko hyvyys tai pahuus synnynnäistä? Entä onko hyvyys tai pahuus enemmän riippuvainen teoista vai ihmisluonteesta?

  • Mikäli haluatte syventää teemojen käsittelyä, tarjoavat Amnestyn Friidu– ja Fredi-materiaalit keskustelunaiheita ja tehtäviä niin ihmisoikeuksista kuin tasa-arvosta.