keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Rakkaani merikapteeni 2022. Making Movies Oy.

“Elokuvan kerronnan imu perustuu pitkälti siihen, että katsojissa syntyy voimakkaita sympatioita ja antipatioita eri henkilöitä kohtaan: olemme mukavien henkilöiden puolella ja ikäviä tai vastenmielisiä henkilöitä vastaan. Nämä tunteet saattavat osittain johtua siitä, että tunnistamme henkilöissä tai heidän tilanteissaan jotakin itsestämme. Tämän ansiosta saatamme jossain määrin samaistua heihin ja heidän pyrkimyksiinsä. Ainakin hetkellisesti katsoja voi samastua jopa roistoon, joka epätoivon vimmalla pyrkii tavoitteeseensa.”

Lähde: Elokuvapolku (KAVI)

Elokuvan henkilöhahmot

Rakkaani merikapteeni -elokuvan tarina keskittyy voimakkaasti henkilöhahmoihin ja heidän kohtaamiinsa konflikteihin elämän käännekohdissa.

 1. Muistelkaa elokuvan henkilöitä. Pohtikaa pareittain tai pienissä ryhmissä kutakin hahmoa.
  – Millä adjektiiveilla kuvailisitte hahmoa? Listatkaa muutama adjektiivi ylös.
  – Mikä on hahmon suurin ongelma?
  – Mikä tekee hänestä haavoittuvan?
  – Oliko elokuvassa kohta tai kohtia, joissa tulkintasi hahmosta muuttui?
  – Mitä toivoisitte hänelle tapahtuvan elokuvan tarinan jälkeen?

 2. Keskittykää pareittain tai pienissä ryhmissä pohtimaan Howardin ja Gracen hahmoja.
  – Mitä elokuvassa kerrotaan Howardista ja tämän elämästä? Miten Howard viettää päivänsä? Keitä hänen elämäänsä kuuluu?
  – Minkälainen suhde Howardilla on tyttäreensä Graceen? Miten taas Grace suhtautuu isäänsä?
  – Mitä elokuvassa kerrotaan Howardin ja Gracen tulehtuneista väleistä? Mikä on ajanut heidät etäälle toisistaan?
  – Minkälaisia konkreettisia esteitä hahmot asettavat toistensa pyrkimyksille?

 3. Ovatko elokuvan henkilöhahmojen motiivit mielestänne helposti ymmärrettäviä (miksi hahmot toimivat niin kuin toimivat)?

Henkilöhahmojen tutkimisen apuna voi käyttää näitä hahmon käsikirjoittamisen ohjeita:

Päähenkilö – toimii saavuttaakseen tavoitteensa, kohtaa esteitä ja joutuu tahtoen tai tahtomattaan konfliktitilanteisiin.
Vastustaja – tahdonsuunta päinvastainen päähenkilön kanssa. Huom. vastavoima ei ole välttämättä henkilö. Se voi olla myös henkilön päänsisäinen este, ulkoinen olosuhde tms.
Keskeiset henkilöt – rakenna yhtä huolellisesti kuin päähenkilö, mutta muista, että keskeiset henkilöt ovat alisteisia päähenkilölle ja tarinalle.
Sivuhenkilöt –  mikäli he eivät ole päähenkilön ja tarinan kannalta tarpeellisia, he eivät kuulu samaan tarinaan. 

Kuusi kysymystä päähenkilöstä – onko hänellä:

1. selkeä tavoite ja tahdonsuunta
2. onko se sellainen, että katsoja kiinnostuu siitä
3. vahva henkilökohtainen tarve saavuttaa päämääränsä
4. vahva vastustaja; kuka tai mikä häntä estää
5. kyky oppia ja kehittyä tarinan kuluessa
6. näkemys maailmasta, joka tuottaa mielipiteitä ja asenteita
Lähde: http://vintti.yle.fi/yle.fi/kohtaus/kohtaus/kirjoita/kirjoittajan-tyokalut/henkilon-rakentaminen.htm