keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1.Katsokaa uudestaan elokuvan nuotiokohtaus pareittain tai pienryhmissä:

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ja kirjatkaa ajatuksianne yksin tai pareittain. Jakakaa sitten ajatuksenne muille.

  • Millä keinoilla kohtauksessa rakennetaan henkilöiden välisiä jännitteitä? Mitä visuaalisia keinoja havaitsette?
  • Miten henkilöiden katseet kohdistuvat?
  • Miksi Grace käyttäytyy kuten käyttäytyy? Miten muut hahmot reagoivat?
  • Kohtauksessa ovat mukana seuraavat henkilöt: Annie, Howard, Annien perhe, Annien lapsenlapset, Grace. Mitä voit päätellä henkilöiden suhteista vain tämän kohtauksen perusteella?

2. Katsokaa uudestaan elokuvan tanssikohtaus pareittain tai pienryhmissä:

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kohtaus on rajattu, millaisessa ympäristössä se on kuvattu? Mitä jää kuvan ulkopuolelle?
  • Millaisia hienovaraisia muutoksia havaitsette kameran liikkeissä?
  • Millainen valaistus ja värimaailma kohtauksessa on?
  • Millainen äänimaailma kuvassa on. Oliko kohtauksessa puhetta, musiikkia tai muita ääniä? Miltä äänet tuntuivat?
  • Millaista on näyttelijöiden elekieli? Mitä katseen suunnat kertovat?
  • Millaisia tunteita kohtauksesta voi tunnistaa?                                                    

Käykää läpi yhdessä ryhmien havainnot.