keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tämän oppimateriaalin avulla oppilas oppii tarkastelemaan perhettä, vanhempia ja oman perheen tapoja erilaisista näkökulmista. Oppimateriaalin avulla opitaan määrittelemään erilaisia perhemuotoja ja sitä kautta ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta. Oppimateriaalin avulla tutustutaan vanhempien ja lasten velvollisuuksiin ja vapauksiin ja pohditaan vanhemmuutta lasten näkökulmasta, jolloin harjoitellaan myös toisen asemaan asettumista. Oppilas oppii pohtimaan oman elämänsä muutoksia ja sopeutumista niihin muuttamisen käsittelyn kautta. Oppimateriaalin avulla pohditaan myös onnistumista ja epäonnistumisen pelkoa. 

Oppimateriaali sisältää erilaisia tehtäviä ryhmän kesken. Tehtävät ja työskentelyohjeet ovat esimerkinomaisia ja helpottamassa opettajan suunnittelutyötä, joten ne ovat myös helposti muunnettavissa omalle ryhmälle sopiviksi.

Oppimateriaalissa olevia tehtäviä ovat muun muassa sukupuun tekeminen, asioiden kirjoittaminen aikajanalle sekä etsintäkuulutuksen ja ajatuskartan laatiminen. Monet tehtävät on suunniteltu parin kanssa tehtäviksi tai luokassa yhdessä keskusteltaviksi. Useimmat tehtävät ovat kirjoitustehtäviä sekä muutamat ovat pantomiimia ja näyttelemistä. Yhdessä tehtävässä tarvitaan internetiä.

Alle on listattu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan tavoitteita, joiden saavuttamiseen oppimateriaali tähtää vuosiluokilla 4.-6.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Oppimateriaalin avulla oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia kasvavat.  Oppimateriaali auttaa oppilaita huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Tehtävien avulla oppilasta kannustetaan kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa näkökulmaansa asioihin.

Oppimateriaalissa käytetään vertaisoppimista ja ryhmän kanssa työskentelyä ja siten vahvistetaan ryhmässä työskentelyn taitoja. Tehtävien avulla harjoitellaan uteliaisuutta, mielikuvitusta ja kekseliäisyyttä. Tehtävät rohkaisevat käyttämään kuvittelukykyä ja jopa ylittämään ajattelun rajoituksia.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppimateriaalin avulla oppilasta ohjataan pohtimaan oman taustansa merkitystä sekä arvostamaan erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia taustoja. Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja sekä harjoittelee vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Oppimateriaali vahvistaa oppilaan kykyä asettua toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Oppilas oppii tunteiden ja näkemysten ja ideoiden ilmaisua.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilas oppii tunnetaitojen kehittämistä sekä ymmärtää sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen. Oppilas ymmärtää paremmin eri toimintatapojen merkityksiä arjessa.