keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Jokaisessa perheessä eletään hieman eri tavalla. Eri tavat johtuvat monista syistä kuten perheenjäsenistä, perheen omasta historiasta, asuinpaikasta ja kulttuurista tai siitä, mitä on totuttu tekemään. Eri tavat eivät tarkoita sitä, että jokin toinen tapa olisi parempi kuin toinen. Toisessa perheessä arki tietyllä tavalla toimii, kun taas sama tapa ei toimisi toisessa perheessä.

  • Minkälaisia tapoja teidän perheessänne on? Minkälaisia tapoja Siemin ja Winnien uusperheessä oli? Jutelkaa parisi kanssa eri tavoista ja valitkaa niistä yksi. Tapa voi olla peräisin sinun, parisi tai Siemin ja Winnien perheestä. Näytelkää lyhyt kohtaus, jossa tapa esiintyy. Esittäkää tapa muulle luokalle.
     
  • Miten perheessä ja etenkin uusperheessä sovitetaan yhteen erilaisia tapoja? Perheissä joudutaan aina tekemään kompromisseja. Kompromissi tarkoittaa tilannetta, jossa pyritään tasapuoliseen kohteluun, jossa kaikki osapuolet otetaan huomioon. Kompromisseja tehdessä joutuu usein joustamaan ja vähän luopumaan itselleen tärkeästä asiasta. Esimerkiksi toisessa perheessä on totuttu menemään nukkumaan iltakymmeneltä ja toisessa perheessä on saatettu kukkua puolille öin. Perheen kompromissina voi olla, että arkisin mennään iltakymmeneltä nukkumaan ja viikonloppuisin valvotaan pidempään.
     
  • Mitä haasteita ja ongelmia elokuvan perheiden elämässä tuli vastaan? Miten olisit ratkaissut haasteen? Kirjoita lyhyt tarina, jossa haaste tulee esiin ja kerro, kuinka tarinassa ratkaistaan se.