keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
  • Siem ja Winnie toivovat erittäin paljon, etteivät heidän vanhempansa eroaisi, niinpä lapset kuvaavat elokuvan pitääkseen vanhempansa yhdessä. Ukki Opa sanookin lapsille, etteivät Siem ja Winnie ole vastuussa vanhempiensa parisuhteen onnistumisesta, eikä lasten murheena ole yrittää pitää perhettä koossa. Mitä Opa tällä tarkoitti?
     
  • Vanhemmilla on perheessä omat tehtävänsä ja päätettävät asiansa ja lapsilla on omansa. Vanhemmilla on myös erilaisia velvollisuuksia eli asioita, joita pitää ja kuuluu tehdä. Lapsilla on puolestaan omat velvollisuutensa. Vanhemmilla ja lapsilla on myös erilaisia vapauksia. Keskustelkaa yhdessä luokassa minkälaisia velvollisuuksia ja vapauksia vanhemmille ja lapsille kuuluu. Vertailkaa niitä keskenään. Voitte käyttää alla olevia kysymyksiä keskustelun tukena:

            – Mitkä ovat vanhempien asioita ja mitkä lasten?

            – Mitkä asiat ovat lasten päätettäviä ja mitkä asiat vanhempien päätettäviä?

            – Mitä velvollisuuksia vanhemmilla on? Mitkä ovat lasten velvollisuudet?

            – Mitä vapauksia vanhemmilla ja lapsilla on?

            Keskustelun jälkeen jakakaa oppilaat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä listaa erilaisia lasten vapauksia ja velvollisuuksia isolle paperille, toinen ryhmä listaa vanhempien velvollisuuksia ja vapauksia. Vertailkaa luokassa valmiita velvollisuuksien ja vapauksien listoja.                 

  • Minkälaisia elokuvassa esitetyt vanhemmat olivat? Mitkä asiat olivat heille tärkeitä, minkälaisia tapoja heillä oli, miten he elivät, kävivätkö he töissä tai harrastivatko he jotain? Valitse elokuvan vanhemmista yksi ja kirjoita hänestä esittelyteksti etsintäkuulutuksen muotoon.
     
  • Minkälainen sinä olisit vanhempana? Leiki sillä ajatuksella, jos sinä olisit vanhempi! Mitä tapoja perheessäsi silloin olisi, mitkä velvollisuudet olisivat mielestäsi kaikkien tylsimpiä ja raskaimpia, mitkä vapaudet olisivat eniten mieleesi? Voit myös ideoida, minkälaisessa talossa asuisit, mitä töitä tekisit tai mitä harrastaisit ja ketä perheeseesi silloin kuuluisi. Tee ajatuskartta aiheesta ”Minä vanhempana”.