keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Den svavelgula himlen / Photo by Cata Portin

GRUPPARBETE

Sök tillsammans med din grupp information om minnet, om att minnas och känslornas påverkan på minnet och också glömska.

Gör en affisch där ni för gruppen presenterar minnet utifrån det utvalda perspektivet.

Affischerna får vara olika: ni kan använda olika färgs pennor, skriva saker i talbubblor eller presentera ert ämne med hjälp av en tankekarta. Fundera på hur ni allra bäst kan presentera ert ämne så att det fastnar i de andras minne.

Använd som exempel scener och personer ur Den svavelgula himlen. Om ni också har läst boken kan ni fundera på frågorna utgående från både boken och filmen. Kan boken berätta något för läsaren, som filmen inte kan? Och andra vägen? Skriven text berättar saker med ord, men hurdana medel använder filmen?

Ämne 1: Barndom

Lägg speciellt uppmärksamhet på filmkaraktärerna Tommis och Frejs barndomsminnen. Ni kan till exempel diskutera om varför Tommi kände hat gentemot Frej och släkten Rabell och hur hans egna minnen påverkade på detta.

Ämne 2: Första kärleken

Varför hade Frej svårt att släppa Stella, fastän förhållandet med henne var så komplicerat. Hur påverkade minnet och ungdomen på detta?

Ämne 3: Vänskap

Fundera på Frejs minnen om sitt kompisgäng, Linda medräknat. Hur skilde sig Frejs minnen om Linda jämfört med hans minnen om Stella och varför? Varför kunde Frej inte lita på sina egna minnen.