keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Solar Films / Cata Portin

Innan ni tittar på filmen:

Skriv ner på Flinga-plattformener egen syn på parförhållanden. Hurdant parförhållande stöder individens välmående och hurdant parförhållande påverkar negativt på välmåendet?

Efter att ni sett filmen fundera i små grupper på följande frågor:

1. Föverkligades klassens tankar gällande ett parförhållande som stöder välmående (som skrevs ner på Flinga) mellan filmens huvudkaraktär och Stella? 


2. Reflektera över förhållanden i andra medieprodukter ni konsumerar, som till exempel på ett par i en tv-serie eller kärleks- och sexförhållanden som porträtteras i filmer och tv-serier. Hurdana är förhållandena i dem? Påminner de om Stellas och Frejs förhållande eller är de olika på sätt? Hurdana förhållanden får “skärmtid” och hurdana förhållanden visas inte? 


3. Motsvarar den bilden som median erbjuder mer ett parförhållande som främjar välmående eller ett sådant som påverkar det negativt på det? Varför lyfter median fram bara en viss typ av kärlek? Kan det vara till skada eller till fördel?

Gå gemensamt med klassen igenom punkterna 1-3.