keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Mielikuvat, ennakkoluulot, ensivaikutelmat

Kuva: Veera Aaltonen / Solar Films

Mielikuva on se vaikutelma, joka muodostuu ensimmäisen kohtaamisen alussa. Tähän ensivaikutelmaan voi vaikuttaa lisäksi myös oma tunnetila. Jos on huonolla tuulella, saattaa tunteen yhdistää huomaamattaan myös uuteen tuttavuuteen.

Ihmisen oma historia, elämänkokemus ja mielikuvat vaikuttavat siihen, millaisena ihminen näkee muut ja mihin hän muissa kiinnittää huomionsa.

Meillä on kaikilla erilaisia ennakkoluuloja. Yritämme niiden avulla jäsentää ja ryhmitellä maailmaa ja ihmisiä. Erilaiset ennakkoluulot johtuvat usein tietämättömyydestä ja ne muodostuvat usein huhujen ja kuulopuheiden perusteella. Omia ennakkoluulojaan kannattaa tutkiskella ja opetella tunnistamaan ja ymmärtämään. Kannattaa miettiä, miksi ne ovat syntyneet, jotta voisi oppia hallitsemaan niitä.

1. Pöntisen isä ja poika, Sylvester ja Bill saapuvat Riston ja Nellin mökkinaapuriin. Millainen ensivaikutelma teille tulee Pöntisen isästä ja pojasta? Millaisiin asioihin te kiinnitätte heissä ensin huomiota? Mitä elokuvan eri henkilöt suhtautuvat uusiin naapureihin? Keskustelkaa yhdessä, ketkä suhtautuvat Pöntisiin myönteisesti ja ketkä kielteisesti? Miten suhtautuminen tulee esille? Mitkä asiat vahvistavat ensivaikutelmaa?

2. Tutkikaa alla olevaa kuvaa, jossa Pöntiset ovat juuri saapuneet naapuriin. Rauha, Risto ja Nelli nojailevat kaiteeseen ja katselevat uusia naapureitaan. Keskustelkaa yhdessä, mitä he ajattelevat? Kirjoittakaa heille vuorosanoja.

https://www.filmikamari.fi/pressit/uploads/image/ristorappaajajapullistelija_pressi4_jouko_piipponen.jpg
(Kuva: Jouko Piipponen / Solar Films)

3. Miten Riston suhtautuminen Sylvesteriin muuttuu elokuvan lopussa?

Mä luulin aluks et Pöntisen

Sylvesteri ois ihan outo semi

randomi. Mut vähitellen mulle

sitten selvisi, et sehän onkin

pro ja cooli kaveri.

Tää elämä ei ookaan yhtään hassumpaa, kun

voidaan Syltsyn kanssa räppii

harrastaa!

(lähde: elokuvan käsikirjoitus)

4. Valitkaa lehdistä kuvia eri ikäisistä henkilöistä tai tuokaa kotoa esimerkiksi vanha valokuva itsellenne tutusta henkilöstä. Valitkaa yksi kuva kerrallaan yhdessä tutkittavaksi ja pohtikaa, millaisiin asioihin ensimmäiseksi kiinnitätte huomionne valitsemanne kuvan henkilössä. Mitä päätelmiä teette henkilöstä noiden ensivaikutelmien perusteella. Onko kuvan henkilön sukupuolella tai iällä vaikutusta siihen, millaisia huomioita hänestä teette? Jos joku tuntee kuvan henkilön, voi hän lopuksi kertoa muille kuvan henkilöstä.

5. Miten ensivaikutelmat syntyvät? Vertaillaan ensivaikutelmia

Ryhmässä on 5-6 henkilöä.

– Tehtävää varten valitaan kuvia erilaisista henkilöistä.

– Kullekin ryhmän jäsenelle jaetaan yksi kuva ja yksi paperi kokoa A4.

– Katsottuaan kuvaa hetken ryhmän jäsenet kirjoittavat ensivaikutelmansa henkilöstä paperinsa yläosaan.

– Oppilaat taittavat paperinsa niin, että se, mitä he ovat kirjoittaneet, jää piiloon. Sitten kuva ja paperi annetaan ryhmässä seuraavalle.

– Nyt oppilaat ovat saaneet toisen kuvan katsottavakseen. He kirjoittavat jälleen ensivaikutelmansa paperiin juuri käännetyn taitteen alapuolelle. Sitten he taittavat oman kirjoituksensa jälleen piiloon ja antavat paperin ja kuvan taas seuraavalle.

– Näin jatketaan, kunnes kaikki kuvat ja paperit ovat kiertäneet kaikilla, ja jokainen on kirjoittanut jokaiseen arkkiin kommenttinsa.

– Lopuksi avataan paperit ja luetaan ja vertaillaan erilaisia ensivaikutelmia. Perustelkaa näkemyksiänne. Keskustelkaa yhdessä, miten muodostitte ensivaikutelmanne? Oliko erilaisia käsityksiä?

Kuvailkaa ja kertokaa toisillenne, onko teillä joskus ollut täysin väärä ensivaikutelma tapaamastanne henkilöstä. Mitä tapahtui sen seurauksena?

(lähde: http://www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja)