keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva: Solar Films / Marek Sabogal

Risto Räppääjä ja väärä Vincent on kahdeksas Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoittaman lastenkirjasarjan pohjalta tehty musikaalielokuva. Ensimmäinen elokuva sai ensi-iltansa jo vuonna 2008. Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvassa Riston roolissa nähdään Silmu Ståhlberg ja Riston kaveria Nelliä näyttelee Lumi Kallio. Rauha-tätinä nähdään Minka Kuustonen ja Elvi-serkkuna Jenni Kokander. Naapuri-Lennartia näyttelee Ylermi Rajamaa.

Elokuva alkaa samantien sukelluksella taiteen maailmaan. Rauha-täti kuulee televisiosta, etteivät lapset ymmärrä taiteesta nykypäivänä mitään ja taidetta kokemattomat lapset ovat vaarassa suorastaan syrjäytyä! Näinpä Rauha, Risto ja Nelli päätyvätkin taidemuseoon. Taidemuseopäivän inspiroimana Risto ja Nelli innostuvat itsekin maalailemaan. Risto Räppääjä ottaa mallia kuuluisan Vincent van Goghin Tähtikirkas yö -teoksesta ja äkkiä onkin syntynyt huikean hieno kopio. Rauha-täti on samoihin aikoihin käynyt ennustajalla, joka povaa Rauha-tädin elämään uudestisyntynyttä neroa.

Kopiota on pakko lähteä näyttämään taidemuseon johtajalle, jos Ristolla olisikin mahtavia kykyjä suureksi taiteilijaksi. Rauha-täti on nimittäin saanut päähänsä, että Risto on jälleensyntynyt Vincent van Gogh! Sattumusten kautta kopio päätyykin Doris Saastamoiselle, taideväärentäjälle, ja hänen miehelleen Rolf Riukupellolle. Pian taideväärentäjät keksivätkin ovelan juonen tienata miljoonia Riston kyvyillä.

Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuva ja oppimateriaali soveltuvat erityisesti 3.-5. luokkien kuvataiteen opetukseen.
Elokuva toimii mielikuvituksen innoittajana ja keskustelun tukena sekä auttaa tukemaan perusopetuksessa kuvataiteen opetuksen tavoitteita.

Oppimateriaalipaketin tehtävät pitävät sisällään yhteistä keskustelua, kirjoittamista, tiedonhankintaa sekä omaa kuvallista tuottamista. Opetussuunnitelma painottaa taiteiden välistä lähestymistapaa opetuksessa, mihin elokuva ja siihen liittyvät tehtävät sopivat mainiosti.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaan kuvataiteen osalta oppilaan visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun tukeminen. Lasta ohjataan keskustelemaan ja perustelemaan havaintojaan. Tähän elokuva sopii ajatusten herättelijäksi. Oppimateriaalipaketin tehtävissä ohjataan oppilasta omaan kuvalliseen tuottamiseen sekä kuvien tulkintaan tekijän ja katsojan näkökulmasta. Oppimateriaalin tehtävät kehittävät oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä sekä johdattavat oppilaan taideteosten tai taiteen maailman äärelle.

Oppimateriaalipaketti liittyy seuraaviin perusopetuksen opetussuunnitelman kuvataiteen tavoitteisiin:

  • Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.
  • Rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista.
  • Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntäen.
  • Ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa.
  • Ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä ja pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta.
  • Ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista.