keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tutustutaan toisiimme – ilmaisuharjoituksia

Elokuvan ohjaaja Mari Rantasila pohtii, että nykyään lapsia totutetaan jo hyvin varhain nuorisokulttuuriin ja heidät työnnetään aikuisten maailmaan yhä aikaisemmin. Rantasila toivookin, että lapset saisivat olla lapsia mahdollisimman pitkään ja että he voisivat elää lasten elämää edes ala-asteen loppuun asti. Risto Räppääjä -elokuva kertoo pojan ja tytön välisestä ystävyydestä. Rantasila kannustaa tyttöjä ja poikia viettämään aikaa keskenään niin, ettei heidän tarvitsisi sen takia hävetä. (Lähde: Elokuvan lehdistömateriaali.)

  • Keskustelkaa tyttöjen ja poikien välisestä ystävyydestä. Millaisia kokemuksia teillä on? Miten siihen suhtaudutaan, jos tyttö ja poika ovat hyviä ystäviä?

Seuraavien harjoitusten tavoitteena on lisätä oppilaiden välistä myönteistä vuorovaikutusta. Ilmaisuharjoitukset voidaan toteuttaa esim. ennen varsinaista teemakeskustelua elokuvasta, jolloin ne rohkaisevat keskusteluun tunteista ja lisäävät ryhmän keskinäistä luottamusta.

Järjestykseen!

Jokainen oppilas ottaa oman tuolinsa ja tuo sen luokan eteen pitkään riviin. Oppilaat nousevat tuoleille seisomaan ja opettaja pyytää heitä järjestäytymään rivissä eri tavoin. Oppilaiden tulee vaihtaa paikkaa rivissä siten, että kukaan ei kosketa maata koko harjoituksen aikana.

Oppilaita pyydetään järjestäytymään ensin etunimen mukaan aakkosjärjestyksessä, seuraavaksi syntymäajan mukaan ja lopuksi silmien värin mukaan. Keksikää yhdessä, minkä muun ominaisuuden mukaan voisitte järjestäytyä.

Tuolikuja

Tuolirivi katkaistaan puolesta välistä ja rivit asetetaan toisiaan vastakkain noin kolmen metrin etäisyydelle toisistaan. Oppilaat istuvat tuoleille. Yksi tuoleista poistetaan ja se henkilö, joka on ilman tuolia, jää tuolikujan keskelle seisomaan. Leikissä tarkoituksena on vaihtaa paikkaa jonkun vastakkaisella puolella istuvan leikkijän kanssa. Ennen paikanvaihtoa on vaihdosta etukäteen sovittava äänettömästi silmäniskulla. Mikäli keskellä olija ehtii paikalle ennen vastapuolen leikkijää, saa hän paikan ja keskelle jää uusi paikan yrittäjä.

Leikkiä voi leikkiä myös lattialla piirissä istuen ja välillä karkuun kontaten.

Harjoitus toteutetaan ilmeitä, eleitä ja pieniä ääntelyjä käyttäen. Otetaan tilaa luokassa. -Miltä maistuu; suolainen, makea, kirpeä, hapan, pilaantunut, herkullinen…

-Miltä näyttää; kateudesta vihreä, kiukusta punainen, murheesta musta, kauhusta kalpea…

-Miltä tuntuu; vilu varpaissa, suola haavassa, sydän kurkussa, kiire kantapäässä, lämpö sydämessä…

Miettikää edellisiä mielikuvia. Miltä ne voisivat kuulostaa? Keksikää niihin pieniä ääniefektejä, samaan tapaan kuten elokuvassakin oli joitain asioita tehostettu.

Myönteinen palaute

Jokaiselle oppilaalle kiinnitetään A4-kokoinen paperi selkään maalarinteipillä ja jokainen ottaa itselleen kynän. Oppilaiden tehtävänä on kulkea ympäri luokkaa ja kirjoittaa jokaisen ”selkään” jokin positiivinen asia tästä henkilöstä. Lopuksi jokainen ottaa lapun pois selästään ja voi lukea millaisia asioita luokkatoverit ovat hänestä löytäneet. Tehtävä voidaan tehdä myös siten, että oppilaat istuvat omilla paikoillaan ja jokainen laittaa nimellään varustetun paperin kiertämään. Kun on kirjoittanut paperissa lukevasta henkilöstä jonkin positiivisen asian, niin paperi annetaan eteenpäin seuraavalle. Paperit kiertävät luokassa, kunnes oma paperi palautuu kierrokselta takaisin.

Kuuntele kehuja itsestäsi

Kaikki istuutuvat piiriin tuoleille tai lattialla. Valitaan ensimmäinen henkilö, jolle annetaan jokin pehmoeläin, luokan maskotti tms. Hän saa kuulla kaikilta piirissä istuvilta jonkin

mukavan asian itsestään. Kun kaikki ovat sanoneet jotakin maskotin haltijalle, saa hän päättää kenelle ojentaa maskotin seuraavaksi. Jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet kuulla itseään kehuttavan.

Sulkapiiri

Jakaannutaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä asettuu istumaan tuoleille kasvot piirin keskustaan päin. Toinen ryhmä seisoo istuvien takana piirissä. Heille annetaan isot höyhenet tai sulat. Soitetaan levollista musiikkia ja piirissä istuvat koettavat istua rentoutuneena ja rauhallisina silmät kiinni. Takana seisovat lähtevät kulkemaan mahdollisimman äänettömästi piiriä ympäri. Kun musiikki lakkaa, he sivelevät hitaasti ja rauhallisesti piirissä istuvan päätä ja niskaa sulallaan. Kun musiikki taas alkaa, piiri alkaa taas liikkua hiljaa eteenpäin odottaen musiikin pysähtymistä.

Vaihdetaan välillä leikkivien paikkoja. Sivelijän kannattaa muistaa, että sulalla ei saa painaa istujan päätä eikä tarkoitus ole saada istujaa nauramaan ja kutiamaan.

Kokeilkaa kuinka hyvin pystytte keskittymään!