keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Taulukkotehtävä osa 2

 • Elokuvan katsomisen jälkeen tutustutaan uudelleen aikaisemmin täydennettyyn taulukkoon. Käydään yhdessä taulukon kysymykset läpi ja mietitään niihin sopivat vastaukset yhdessä keskustellen. Vastaukset opettaja voi kirjoittaa taululle näkyviin.
 • Lopuksi oppilas vertaa aikaisemmin kirjoittamia vastauksiaan taululla näkyviin: Mitkä vastauksista tarkentuivat? Mitkä vastaukset muuttuivat kokonaan? Mitkä vastaukset osuivat aivan oikeaan? Tämän jälkeen tehtävän voi purkaa parin kanssa.

Bingo

 • Elokuvan tapahtumiin ja sen herättämiin tunteisiin ja ajatuksiin palataan vielä bingoruudukon avulla. Bingoruudukon voi ladata ja tulostaa täältä.
 • Bingoruutuun on tarkoitus kerätä mahdollisimman monen eri oppilaan nimiä ja kirjoittaa muutamalla ranskalaisella viivalla haastateltavana olleen oppilaan vastaus alle. Oppilaat kiertävät oman bingoruutunsa kanssa luokassa haastatellen muita oppilaita. Kysymysten vastaukset tulee aina perustella toiselle.

Hahmo-Alias

 • Kerratkaa hahmoja Alias-pelistä tutuin keinoin. Yksi oppilaista kuvailee yhtä elokuvan henkilöä ja muut yrittävät arvata, kuka elokuvan henkilöistä oli kyseessä. Kuvailla voi henkilön ulkonäköä, tekemistä, haaveita, toiveita, puhuttuja vuorosanoja tai luonnetta.
 • Päähenkilöitä olivat Alfred, Sihja, Riia-äiti, Eerik-isä, Lisbeth Lukinmaa, naapuri Perttu Nikkinen ja sivuhenkilöitä olivat Alfredin koulukaverit, ruokakaupan työntekijä ja rekka-auton kuljettaja.

  Tutkikaa tämän jälkeen seuraavia elokuvan kohtauksia ja niissä esiintyviä hahmoja. Keskustelkaa yhdessä, miten hahmot on luotu. Miten esimerkiksi näyttelijäntyö, puvustus, lavastus tai vaikkapa kuvakulmat vaikuttavat hahmoon?


Draamaharjoituksia

 • Elokuvan tapahtumista ja kohtauksista voidaan tehdä pantomiimiesityksiä, patsasharjoituksia tai “olen puu”-harjoituksia.
 • Pantomiimiesityksissä pyydetään paria oppilasta esittämään heidän ennalta päättämänsä elokuvan kohtaus ilman sanoja. Ainoastaan eleitä, ilmeitä ja liikkeitä saa käyttää. Muut yrittävät arvata oikean kohtauksen ja keitä henkilöitä tai eläimiä kohtauksessa oli.
 • Patsasharjoituksessa yksi oppilas muovailee kahdesta tai kolmesta muusta oppilaasta patsaita, jotka liittyvät elokuvan johonkin kohtaukseen. Muut oppilaat yrittävät arvata keitä tai mitä patsaat esittävät ja mikä kohtaus elokuvasta on kyseessä. Opettaja voi auttaa sopivien elokuvakohtausten keksimisessä.
 • Olen puu -harjoituksessa opettaja kertoo elokuvan kohtauksen esimerkiksi “Loppukohtaus Lisbethin kartanolla”. Tämän jälkeen oppilaat vuoron perään tulevat luokan eteen patsaiksi nimeten ääneen oman esittämänsä hahmon tai asian. Esimeriksi “Olen kaide Lisbetin kartanon edessä.”, “Olen skeittaava lapsi.”, “Olen limulaatikko.” Ja näin oppilaat hakeutuvat oikeaan paikkaan luokan eteen.