keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kansainvälisyys ja itseilmaisu muulla kuin äidinkielellä

 • Onko sillä merkitystä, käyttääkö rakkauden etsijä jotain muuta kuin omaa äidinkieltään? Onko mahdolliset kielivaikeudet ylitettävissä? Millä yhteisen kielen puuttumista voi kompensoida? Mitä ongelmia voi aiheuttaa se, että puolisot eivät puhu ja ymmärrä toistensa äidinkieltä?
 • Elokuvassa puhutaan monia kieliä, ärsyttikö tämä sinua? Miksi? Jos se ei ärsyttänyt sinua, luuletko että esim. isoäitiäsi asia olisi vaivannut? Miksi? Pysyitkö hyvin mukana, kun kieltä vaihdettiin? Oliko elokuvan miesten käyttämää englantia helppo ymmärtää?
 • Mitä erilaisia kielellisiä diskursseja käytämme jokapäiväisessä elämässämme? Esimerkiksi oman paikkakunnan murretta, koulussa opetettavaa äidinkieltä, yleiskieltä, jota uutisten lukija käyttää, kaverien kesken käytettävää slangia tai ihan omaa kieltä? 
  Englanti on maailman yleiskieli. Mitä haittoja siitä on? Mitä hyötyjä? Jos suomenkieli ei joskus tulevaisuudessa enää ole enemmistökieli, häviääkö meiltä oma kulttuuri? Mitä itse asiassa on oma kulttuuri? Hävisikö meiltä jotain, kun markka vaihdettiin euroon? Mitä?
 • Mikä tekee juuri suomalaisesta kulttuurista suomalaisen? Entä bulgarialaisesta mielenlaadusta bulgarialaisen tai slaavilaisen? Onko nämä kulttuurirajat mahdollista ylittää? Tarvitseeko niitä ylittää tai alittaa? Voivatko ne vain elää rinnakkain?
 • Tutustu käsitteeseen Lingua franca.

Englannin kieli

“Vaikka englantia äidinkielenään puhuvia on maailmassa vähintään 360 miljoonaa”, kirjoittaa Sir Randoplh Quirk Sunday Timesissä 17. Huhtikuuta 1994, “ei-äidinkielenään englantia puhuvien määrä on maailmassa suurempi kuin sitä äidinkielenään puhuvien. Koska niin monet ihmiset käyttävät englannin kieltä ympäri maailmaa, se merkitsee väistämättä sitä, että kieli muuttuu, kun yksilöt kommunikoivat keskenään itselleen helpoimmilla tavoilla.  Syy siihen, että kielen muuttumisen suuntaviivat ovat niin vaikeita ennustaa,  on perimmiltään siinä, että se (kieli) on niin monen ihmisen käsissä, tai tarkemmin ottaen mielissä.  Englannin kielessä tapahtuvat muutokset aiheuttavat suuria kiistoja. Perinteisemmän kieliopin edustajat ovat sitä mieltä, että englannin kielen kieliopille, sanastolle ja ääntämiselle pitäisi olla pysyvät säännöt.”  

Englannin kielen kehityksestä kiinnostuneet voivat lukea koko artikkelin.

 • Suurelle osalle mailman ihmisistä englannin kieli kuulostaa aivan toisenlaiselta kuin BBC:n laatusarjoissa.  Osaatko erottaa britin amerikkalaisesta? Entä austalialaisen saksalaisesta, joka puhuu englantia opittuna kielenä? Onko tärkeää ääntää englantia hienosti ja käyttää oikeaa sanajärjestystä?  Saako oma taustasi kuulua puheestasi? Kehtaatko puhua englantia ulkomailla? Ruotsia Tukholmassa?
 • Kirjoita pieni tarina sinulle tärkeästä lapsuuden tapahtumasta tai henkilöstä. Voit kertoa vaikka pikkuveljestäsi/siskostasi tämän ollessa vauva tai muiston isoäidistäsi tai kerro miltä tuntui avata syntymäpäivälahja kun olit viisi. Yritä saada mielikuvasi tunnelma mahdollisimman hyvin tallennetuksi.
  Käännä sama tarina englanniksi. Onnistutko tavoittamaan englanniksi saman tunnelman? Tuleeko sinulle sitä lukiessa sama tunnelma, kuin lukiessasi suomenkielistä tekstiä?