keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lukekaa oheinen artikkeli sinkkukulttuurista. Siinä sinkkukulttuuri esitellään mm. trendikkäänä, urbaanina elämänmuotona. Sopiiko tämä ajatus Hristovin elokuvan sinkkuus -käsitykseen?

Artikkeli esittelee myös ns. järjestäytynyttä sinkkukulttuuria, kuten sinkkuyhdistyksiä. Miten ajatus sinkkuudesta elämäntapana sopii Hristovin elokuvan sinkkuus-käsitykseen. Jos näiden sinkkukäsitysten välillä on mielestänne eroja, mistä ne voivat johtua?

Ryhmädynamiikkaa

Lukekaa oheinen ryhmän jäsenyyttä käsittelevä sivu, miten ryhmään kuuluminen vaikuttaa miesten käytökseen rakkausasioissa? Onko ryhmästä hyötyä rakkausasioiden edistämisessä? Onko siitä joskus haittaa? Onko tässä suhteessa eroja miesten ja naisten käyttäytymisen välillä?