keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia. 2021. It's Alive Films Oy.

Kuka on näkövammainen?

Näkövammainen ihminen voi olla heikkonäköinen tai sokea. Sokeana pidetään henkilöä, joka ei pysty liikkumaan näön turvin tuntemattomassa paikassa. Hän saattaa kuitenkin nähdä valon ja jopa hahmoja. Täydellinen sokeus on harvinaista. Heikkonäköisyys on paljon sokeutta yleisempää.

Näkövammainen ei ole henkilö, jonka näkökyky on mahdollista korjata laseilla normaaliksi eikä myöskään henkilö, jonka toisen silmän näkö on normaali.

Suurin osa näkövammaisista on ikääntyneitä, sillä monet näkövammaisuutta aiheuttavat sairaudet liittyvät ikääntymiseen. Näkövamma voi olla seurausta myös onnettomuudesta tai perinnöllisestä sairaudesta. Näkövammaisista joka kolmannella on myös jokin muu vamma, kuten kuulo- tai liikuntavamma tai pitkäaikaissairaus.

Näkövammarekisterin arvion mukaan näkövammaisia on suomessa noin 55 000. Heistä vain noin neljä prosenttia on alle 18-vuotiaita. 18–39-vuotiaita on 10 % ja keski-ikäisiä eli 40–64-vuotiaita on 17 %. Suurin ryhmä on 65-vuotta täyttäneet, joita on 70 % rekisteröidyistä näkövammaisista.

Lisätietoa näkövammaisuudesta Näkövammaisten liiton verkkosivuilta.

Mistä tunnistat näkövammaisen?

Näkövammaisen tunnistaa valkoisesta kepistä, opaskoirasta tai näkövammaismerkistä. Kaikki näkövammaiset eivät kuitenkaan käytä näitä näkövammaisuuden symboleja.

Näkövamman aiheuttamia haasteita

Arkipäivän toiminnassa yleisimmät haasteet liittyvät liikkumiseen, tiedonsaantiin ja ympäristön hahmottamiseen.
Haasteita ympäristön havainnoimisessa:

 • orientoituminen eli suunnistautuminen
 • etäisyyksien arviointi
 • tasoerojen havaitseminen
 • puutteellinen värinäkö
 • hämäräsokeus
 • häikäistyminen
 • puutteellinen näkökenttä
 • sopeutumattomuus valaistustason muutoksiin
 • kompastuminen, putoaminen tai törmääminen.

Jos haluat auttaa, pidä kulkuväylät vapaina. Kaikenlaiset odottamattomat esteet ovat turvallisuusriski.

Sosiaalisen kanssakäymisen haasteita:

 • kyvyttömyys tunnistaa ihmisiä ulkonäön perusteella
 • vaikeus havaita ilmeitä ja eleitä
 • katsekontaktin huomaaminen ja siihen vastaaminen on usein mahdotonta.

Kun haluat kiinnittää näkövammaisen henkilön huomion, sano jotakin tai kosketa häntä kevyesti olkapäähän. 

Nämä lyhyet videoklipit havainnollistavat näkövammaisuutta ja opastamista.

Lue lisää näkövammaisen kohtaamisesta ja opi opastusote Näkövammaisten liiton verkkosivuilta.

Miten näkövammainen lukee?

Näkövammainen hankkii tietoa monin eri tavoin. Opiskelukin onnistuu. Kirjoja ja lehtiä voi esimerkiksi lukea apuvälineiden avulla, kuunnella ääneen luettuna tai lukea pistekirjoituksella.

Näkövammainen henkilö voi lukea lehtiä erillisen kuuntelulaitteen (Daisy-soittimen), tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Kuuntelulaitteessa tai palvelimella oleva koneääni muuntaa tekstin kuunneltavaksi koneääneksi.

Pistekirjoituksen käyttäjät voivat lukea tekstin tietokoneeseen liitetyllä pistekirjoitusnäytöllä. Julkaisun selailu onnistuu helposti sekä erillisellä lukulaitteella että tietokoneissa ja mobiililaitteissa käytettävillä lukusovelluksilla.

Tehtäviä

 • Kokeile Näkövammaisten liiton pistekirjoitusmuunninta. Voit ensin kokeilla, miltä oma nimesi näyttää pistekirjoituksena. Entä miten kuvailisit elokuvaa Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia yhdellä lauseella? Kirjoita lause ensin itsellesi muistiin ja muunna se sitten pistekirjoitukseksi.
 • Mitä tässä materiaalissa luetelluista näkövammaisuuden haasteista elokuvan päähnekilö kohtasi? Miten hän selviytyi ja pyrki selviytymään haasteista?
 • Muistele, miten pistekirjoitus tuli elokuvassa esiin.