keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva © Tarasow Films

Seuraavat tehtävät on tarkoitettu tehtäväksi esitetyssä järjestyksessä. Ensimmäinen tehtävä kannattaa tehdä ennen elokuvaa, toinen elokuvan aikana, kolmas elokuvan jälkeen.

Annika Grofin ohjaamassa elokuvassa puhutaan livvinkarjalaa ja suomea, ja näyttelijät ovat opetelleet kieltä elokuvaa varten. Ensin kohtauksia on harjoiteltu suomeksi, sitten toteutettu karjalaksi.

1. Etsikää pareittain tietoa karjalan kielestä luotettaviksi arvioimistanne lähteistä. Kirjatkaa muistiin käyttämänne lähteet.

 • Millainen kieli on karjalan kieli?
 • Mitkä kielen piirteet kuuluvat karjalan kielen ominaispiirteisiin?
 • Mihin kielikuntaan karjalan kieli kuuluu?
 • Mikä on karjalan kielen asema?
 • Kuinka paljon puhujia karjalan kielellä on?
 • Mihin kahteen pääryhmään karjalan kielen murteet jakautuvat?
 • Mikä on karjalan kielen suhde suomen kieleen ja esimerkiksi karjalaismurteisiin?
 • Mikä erottaa karjalan kielen ja karjalaismurteet?
 • Missä karjalan kieltä käytetään?
 • Millainen on Karjalan tasavallan lippu?
 • Mikä on Oma Mua?
 • Voiko karjalan kieltä kuulla televisiosta tai radiosta?
 • Missä karjalan kieltä voi opiskella?
 • Voiko karjalan kielellä opiskella koulussa Karjalan tasavallassa?
 • Mitä vaiheita karjalan kirjakielen kehittämisessä on ollut? Mikä sen tilanne on nyt?
 • Milloin vietetään karjalan kielen päivää?
 • Mitkä ovat hyviä teoksia, jos tahtoo opiskella karjalan kieltä?

2. Poimi Syksyn jälkeen saapuu kevät -elokuvasta esimerkkejä karjalan kielen sanoista ja kieliopillisista rakenteista ja etsi niille tekstityksestä suomenkielinen vastine.

 • Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia huomaat karjalan ja suomen kielen välillä?
 • Mikä karjalan kielen oppimisessa voisi olla suomenkieliselle haasteellisinta?

3. Laatikaa pienryhmissä Syksyn jälkeen saapuu kevät -elokuvasta juliste, diaesitys tai jokin muu kirjallinen esitys, josta ilmenevät seuraavat asiat:

 • hakemanne perustiedot karjalan kielestä
 • poimimanne esimerkit karjalan kielestä suomenkielisine vastineineen
 • piirros karjalan kielen maantieteellisestä puhealueesta
 • Karjalan tasavallan lippu