keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kuva © Tarasow Films

Katsokaa alla olevat kysymykset läpi ennen Syksyn jälkeen saapuu kevät -elokuvan katsomista. Tehtävä 1 kannattaa tehdä ennen elokuvaa; tehtävä 5 elokuvan katsomisen jälkeen. Pohtikaa elokuvan katsomisen aikana, mitä voi vastata tehtäviin 2 – 4.

1. Historiallinen tilanne

 • Mikä on Annika Grofin elokuvan kuvaaman 1940-luvun lopun Suomen ja Karjalan historiallinen tilanne?
 • Mitä on tapahtunut?
 • Mistä ihmiset ovat tulossa, minne he ovat matkalla ja mistä syystä?
 • Millaisia ongelmia evakkoon lähteneet kohtaavat?
 • Mikä on heidän asemansa uudessa elinympäristössä?

2. Vuodenaikojen symboliikka

 • Mitä voidaan päätellä Syksyn jälkeen saapuu kevät -nimen perusteella elokuvan asenteesta elämään?
 • Mikä on elokuvan sanoma katsojilleen elokuvan nähtyäsi: saapuuko syksyn jälkeen kevät?

3. Miljöön ilmentämä maailmankuva

 • Mitä voidaan päätellä Grofin elokuvan maailmankuvasta tarkasteltaessa sen miljöötä?
 • Missä konkreettisissa paikoissa henkilöiden toimintaa kuvataan? Missä ihmiset käyvät, kulkevat tai viettävät aikaansa? Mikä paikkoja yhdistää?
 • Minkä ihmisryhmän toimintaa kuvataan? Millä tavalla voisi luonnehtia elokuvan kuvaamia ihmisiä? Mikä Grofin elokuvassa kuvattuja ihmisiä yhdistää tai erottaa?
 • Mitkä asiat elokuvan kuvaamien ihmisten elinympäristössä ovat heille tärkeitä?

4. Kulttuuri 1940-luvun lopulla

 • Mitä voidaan päätellä Syksyn jälkeen saapuu kevät -elokuvan kuvaaman 1940-luvun kulttuurista?
 • Mitä ihmiset tekevät elokuvassa? Millä sanoilla ihmisten tekemisiä voisi kuvailla?
 • Mistä asioista Grofin elokuvan kuvaamat ihmiset puhuvat? Mihin sävyyn asioista puhutaan?
 • Mitkä asiat ovat Grofin elokuvan kuvaamille ihmisille tärkeitä tai merkityksellisiä? Mitkä asiat tuottavat iloa, mitkä surua tai esimerkiksi ahdistusta?
 • Millaista on elokuvan kuvaamien ihmisten kulttuuriin kuuluu? Millaista on musiikki, työ ja vapaa-ajan viettäminen? Mitä palautumiskeinoja heillä on?

5. Tiivistäkää pareittain Syksyn jälkeen saapuu kevät -elokuvan maailmankuva ja siitä tehtävissä 1 – 4 tekemänne havainnot esimerkiksi johonkin seuraavista:

 • maalaus tai piirustus
 • runo tai sanoitus
 • lyhytnovelli
 • uutinen
 • rukous
 • pamfletti
 • ajatuskartta
 • podcast
 • video
 • maksimissaan neljän dian esitys