keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuva pohjautuu tosielämän tarinaan ja henkilöön P.T. Barnumiin. Periksi antamattomuutensa ja uhkarohkeutensa ansiosta hän loi kotimaahansa sirkuskulttuurin, joka elää vahvana vielä tänäkin päivänä. Elokuvassa tutustutaan myös hänen vaimoonsa Charityyn, heidän lapsiinsa sekä lukuisaan joukkoon erilaisia sirkusesiintyjiä.

Henkilöhahmotyyppejä

Elokuvan henkilöhahmojen on oltava eläviä ja mielenkiintoisia, sillä katsoja seuraa heitä (yleensä) koko elokuvan keston ajan ja samastuu heihin. Samastuminen henkilöhahmoihin on merkittävä osa elokuvan lumoa. Katsoja myötäelää (pää)henkilön mukana tai kuvittelee itsensä samaan tilanteeseen. Empatia (myötätuntoinen eläytyminen ja pyrkimys ymmärtää toista), muodostaa katsojan ja fiktiivisen hahmon välille siteen. Jos sidettä ei synny, saattaa elokuvakokemus jäädä vaillinaiseksi.

Ihmisillä on aina päämääriä ja tavoitteita. Draamaelokuvassa henkilöhahmojen tavoitteiden eteen ilmaantuu esteitä, mikä taas saa aikaan toimintaa. Henkilön pyrkimys synnyttää juonen ja juoni mahdollistaa luonteenkuvauksen. Ihmisen toiminta, reaktiot, puhe ja eleet vaikuttavat siihen, minkälaisen kuvan muodostamme tästä henkilöstä.

1. a) Pohtikaa alla olevien kuvausten pohjalta minkälaisia henkilöhahmoja elokuvassa esiintyy ja keitä he ovat.
b) Pohtikaa tämän jälkeen, miten samastuttavia hahmot ovat, ja minkälaisia tunteita elokuvan keskeiset hahmot (P.T. Barnum, Charity, Phillip Carlyle, Anne Williams) teissä herättivät. Onko jokin hahmoista erityisen sympaattinen tai toisaalta epämiellyttävä? Ovatko henkilöhahmot mielestänne uskottavia?

Päähenkilö=protagonisti

Päähenkilö on se, jolle tapahtuu; kuka tai mikä tahansa, jolle koituu tarina. Päähenkilön ei tarvitse välttämättä olla ihminen, vaikka tavallisesti näin on. Päähenkilöllä on yleensä vahva tahto, selkeitä päämääriä sekä jotain arvokasta pelissä: henki, kunnia, rakkaus. Päähenkilön ei tarvitse välttämättä olla realistinen; oleellista on, että henkilö on uskottava ja tosi tarinan omassa maailmassa. Päähenkilö on myös usein sankari.

Vastustaja=antagonisti

Päähenkilön vastavoima. Vastustaja tekee kaikkensa estääkseen päähenkilöä pääsemästä tavoitteeseensa. Vastustaja voi olla rikollisjoukkion johtaja, poliisi, muukalainen avaruudesta, kilpakosija, hankala esimies tai vaikka ymmärtämätön äiti.

Sivuhenkilö

Vie juonta eteenpäin, ja auttaa päähenkilöä tämän luonteen rakentamisessa. Yleensä esiintyvät vain lyhyen ajan tai lyhyitä aikoja elokuvassa.

Liikkeellepaneva henkilö

Henkilö, joka saa elokuvan liikkeelle; hän tekee jotain, joka käynnistää tapahtumasarjan, juonen ja vie juonta eteenpäin. Hyvin usein liikkeellepaneva henkilö on elokuvan roisto. Hän aiheuttaa tahallaan tai tahattomasti tapahtumasarjan, joka vetää päähenkilön mukaan tapahtumien pyörteeseen. Yleensä liikkeellepanevassa henkilössä ei tapahdu kehittymistä.

Lähde: Aaltonen, Jouko: Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. SKS. Helsinki 2002.