keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC

1. Selvittäkää, mitä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki sanoo oikeudesta saada tietoa viranomaisen toiminnasta. Tehkää oikeuksista lyhyt kooste. Pohtikaa muun muassa:

  • Millaisia oikeuksia kansalaisilla on saada tietoa viranomaisen toiminnasta?
  • Millaiset asiakirjat ovat salassa pidettäviä?
  • Voiko media joissain tilanteissa julkaista salassa pidettäviä asiakirjoja? Miksi tai miksi ei?

2. Lukekaa Journalistin ohjeet. Keskustelkaa luokan kesken, ryhmissä tai pareittain siitä, mitkä ovat mielestänne tärkeimpiä ohjeita journalistisessa työssä. Miettikää elokuvaa katsoessa, mitkä kohdat journalistin ohjeista sopivat elokuvan toimittajien tekemiin valintoihin.