keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Palatkaa journalistin ohjeisiin ja pohtikaa elokuvan tapahtumia niiden kautta. Puoltavatko ohjeet Pentagon papereiden julkaisua? Listatkaa, mitkä kohdat puoltavat ja miten? Miten perustelisitte päätoimittajina papereiden julkaisua journalistin ohjeiden avulla.

2. Lukekaa Ylen juttu Panaman ja Paratiisin papereista. Miksi Panaman ja Paratiisin papereiden julkaisu on tärkeää? Miettikää, mitkä tahot eivät haluaisi papereita julkaistavan ja miksi? Kenen etu papereiden julkaisu on? Voitte käyttää journalistin ohjeita perusteluiden tukena.

3. Olette toimittajia vuoden 2018 Suomessa. Miettikää, mistä yhteiskunnallisista aiheista voisitte tehdä uutisjuttuja. Millaisia näkökulmia keksitte esimerkiksi sote-uudistukseen tai koulutussäästöihin? Lukekaa uutisjuttuja esimerkiksi Ylen tai paikallismedioiden sivuilta ja miettikää juttuaiheita niiden pohjalta. Miettikää myös, miten juttunne toteuttaisitte, ketä haastattelisitte ja millaista tietoa pyrkisitte hankkimaan. Miettikää myös, millaisia yhteiskunnallisia seurauksia jutun julkaisulla voisi olla.

Tehkää tehtävä pareittain tai pienissä ryhmissä. Jutun voi suunnitella radio- tai televisioformaattiin tai kirjoitettuun muotoon. Jakakaa juttuideanne luokan kesken.

4. Elokuvassa median todetaan olevan ”vallan vahtikoira”. Mitä tällä mielestänne tarkoitetaan?

  • Lukekaa Seuran juttu pääministeri Juha Sipilän (kesk.) omaisuudesta. Keskustelkaa jutusta. Pohtikaa esimerkiksi miksi juttu on tehty ja miten se toteuttaa median roolia vallankäytön valvojana?

5. Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 Tikkakoskella sijaitsevaa Puolustusvoimien Viestikoelaitosta koskevan artikkelin, jonka lähteenä käytettiin Puolustusvoimien salaiseksi luokittelemia asiakirjoja. Lukekaa HS:n juttu (vaatii tunnukset verkkosivuille) ja/tai Ylen jatkojuttu aiheesta. Lukekaa myös Journalisti-lehdessä julkaistu Manu Marttisen kirjoitus aiheesta.

Pohtikaa:
a) Miksi HS on tehnyt jutun, vaikka sen lähteenä olleet asiakirjat on luokiteltu salaisiksi? Palatkaa vielä journalistin ohjeisiin ja pohtikaa myös niiden perusteella, mitkä asiat puoltavat jutun julkaisua? Löydättekö mitään, millä voisi perustella päätöstä olla julkaisematta juttu.
b) Mitä yhtäläisyyksiä löydätte HS:n Viestikoejutun ja elokuvassa käsiteltyjen Pentagonin papereiden julkaisun välillä? Entä mitä eroja?
 

Lähteet ja lisätietoa:

JSN, Journalistin ohjeet.
Karppinen, Kari, Jääsaari, Johanna, Kivikuru, Ullamaija. 2010. Media ja valta kansalaisten silmin, katsottu 31.1.2018.