keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

The Tree of Life on yhdistelmä tarinallista, realistiseen tyyliin etenevää pääkertomusta, fantasiakohtauksia sekä abstraktia kehystarinaa avaruudesta, maailman synnystä, alkuräjähdyksestä ja evoluutiosta. Elokuvaa voikin määritellä niin sanotuksi genrehybridiksi, joka rinnastaa epätavallisin kerronnan keinoin ’pienen’ ja arkipäiväisenkin tarinan yhden pikkukaupunkilaisperheen elämästä sekä universaalin narratiivin alkuräjähdyksestä,  evoluutiosta ja Jumalan olemassaolosta.

Monitulkintaisen elokuvan eri osa-alueita voi tulkita ohjaajansa Terrence Malickin tutkielmana elämästä; sen synnystä ja tarkoituksesta. Elokuvassa arkipäiväinen ja kaikille tuttu elämä yhdistyy laajoihin, vaikeasti käsiteltäviin aiheisiin. Tämä moniulotteisuus hämmentää, mikä saattaa olla myös syynä elokuvan saamaan ristiriitaiseen vastaanottoon, josta osa on ollut hyvinkin kriittistä.

Epätavallista elokuvan amerikkalaisessa tuotantokontekstissa on niin ikään Jumalan olemassaolon ja kristillisen kuvaston sekä evoluutioteorian pohtiminen rinnakkain ja lomittain. Elokuvan nimi, ’elämän puu’, viittaa yhtä aikaa biologiseen malliin siitä, että kaikki elämä limittyy yhteen, sekä uskonnollisiin ja filosofisiin selityksiin elämän synnystä. Elämän puu on eri kulttuureissa ja aikoina saanut hyvinkin erilaisia merkityksiä ja kuvastoja.

 

Tehtäviä

1. Pohtikaa, miksi Terence Malick on yhdistellyt elokuvassa erilaisia kerronnan keinoja ja kuvastoja. Jakaantukaa kolmeen ryhmään, ja valitkaa aiheeksenne joko 1) realistinen narratiivi 1950-luvun teksasilaisperheestä; 2) abstraktia taidetta ja klassista musiikkia yhdistelevät osiot ja 3) fantasia-animaatio evoluutiosta ja lajien kehityksestä. Pohtikaa yhdessä, millainen merkitys jokaisella osiolla on elokuvan kokonaisuuden ja sanoman kannalta. Miten elokuva olisi muuttunut, jos joku osioista olisi jätetty pois?

2. Valitkaa elokuvasta yksi kohtaus, joka vaikutti teihin eniten. Eritelkää kohtaus osiin: mitä tapahtui, musiikki, dialogi, muu äänimaisema, värien käyttö, animaatio jne. Pohtikaa, miksi kohtaus oli teistä vaikuttava ja miten vaikuttavuus oli rakennettu eri keinoja käyttäen.

3. Tutustukaa/palauttakaa mieleenne esimerkiksi biologian oppikirjoista evoluutioteoria maailman synnystä ja lajien kehityksestä. Tutustukaa tämän jälkeen kreationismiin, joka kritisoi evoluutioteoriaa ja korostaa, että kaikki elollinen on syntynyt luomistapahtumassa ja sen taustalla on jumalallinen voima. Erityisesti Yhdysvalloissa evoluutioteorian ja kreationismin välillä on käyty kiivasta keskustelua. On esimerkiksi kiistelty siitä, kumpaa näkemystä tulisi opettaa kouluissa.

Pohtikaa, millaisen kuvan The Tree of Life antaa maailman synnystä ja evoluutiosta. Pyrkiikö elokuva synteesiin evoluutioteorian ja kreationismin välillä, vai korostuuko jompikumpi näkökulma?

4. Pohtikaa mitä eri ulottuvuuksia elokuvan nimellä, ’elämän puulla’ on. Tutustukaa erilaisiin tulkintoihin elämän puusta esimerkiksi Googlen kuvahaun kautta. Tehkää tämän jälkeen oma näkemyksenne elämän puusta esimerkiksi piirtäen, maalaten tai kollaasina. Voitte esimerkiksi sijoittaa juureen oman lapsuutenne ja edetä latvaa kohden. Sijoittakaa puuhun teille tärkeitä ihmisiä, tapahtumia ja paikkoja.